Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK230 Kültürel Antropoloji 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin kültürel antropolojinin temel kavram ve konuları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve antropoloji biliminin Batı ve Batı dışı toplumlarını nasıl analiz ettiğini açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bates, Daniel. 1974. Normative and Alternative Systems of Marriage Among the Yörüks of South Eastern Turkey, Hunter College, CUNY Bates, Daniel and Plog, Fred. 1990. Cultural Anthropology, New York: McGraw Hills Keesing, R. M. And Strathern A. J. 1998. Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective, CA: Wadsworth/Thomson Learning Nanda, Serena and Warms, Richard L. 1998. Cultural Anthropology, New York: est/Wadsworth Schiltz Emily A. And Lavenda Robert H. 2005. Cultural Anthropology: A Perspective on the Human Condition, New York: Oxford University Press Wolf, Arthur, 1972. Childhood Association and Sexual Attraction: A Further Test of the Westermarck Hypothesis, in American Anthropologist, V.70

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Derste Kültür ve birey ilişkileri, adaptasyon, temel antropolojik teoriler, akrabalık, evlilik ve ailenin toplumsal olarak işleyişi, toplumsal cinsiyet kurguları ve onların farklı toplumlardaki algılanma biçimi, eşitsizliğin toplumsal boyutları, sömürgecilik, küreselleşme ve kültürel hibridleşme konuları işlenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
11 Soru-Yanıt 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Antropolojinin alt disiplinleri
3 Metodoloji
4 Kültür ve birey
5 Kültür ve birey
6 Akrabalığın toplumsal temelleri
7 Evliliğin toplumsal temelleri 1
8 Evliliğin toplumsal temelleri 2
9 Ara sınav
10 Ailenin toplumsal temeller
11 Cinsiyet rolleri ve toplum
12 Eşitsizliğin boyutları
13 Sömürgecilik
14 Küreselleşmenin temelleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1532899 Kültürel Antropolojinin ne olduğunu ve kültürleri nasıl analiz ettiğini açıklar.
2 1532908 Kültür kavramını açıklar.
3 1532916 Antropolojinin bilimsel metodolojisini açıklar
4 1532922 Kültürel ortamın bireyi nasıl şekillendirdiğini açıklar.
5 1532928 Cinsiyet ve cinsiyet rollerinin ne olduğunu açıklar, cinsiyet rollerindeki eşitsizliklerini ve bunların sosyo-kültürel boyutlarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek