Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK232 Roma Çağında Sosyal ve Kültürel Yaşam 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Roma toplumunun krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk Döneminin sosyo-kültürel yapısını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

O. Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul, 1985. M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, London, 1997 (Çeviren: Z. K. Erden, İstanbul, 2004).

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Roma toplumunda sosyal yaşamı oluştura kurumlar. Aile, Gensler, Curialar ve Tribunuslar Roma kültürünü etkileyen yabancı unsurlar Roma toplumunda kültürel yaşam Şairler, Edebiyatçılar ve Yazarlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 4 2 8
34 Okuma 8 3 24
48 Sözlü Sınav 8 3 24
54 Ev Ödevi 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Romanın kuruluşu ve romalıların kökeni Romanın kuruluşunun mitolojisi Vergilius ve Aeneas
2 Krallık Döneminde Roma toplumu Aile, Gens, Curia ve Tribunusluk
3 Krallık döneminde Romada kültürel yaşam
4 Cumhuriyet Döneminde Roma toplumu Siyasi kurumlar, sosyal kurumlar
5 Cumhuriyet Döneminde roma'da kültürel yaşam Cumhuriyet Döneminde Roma'yı kültürel anlamda etkileyen yabancı unsurlar Etrüskler ve Hellenler
6 Roma'da cumhuriyet döneminde edebiyat, tiyatro ve sanat
7 Cumhuriyet Dönemi şair, edebiyat ve yazarları
8 Cumhuriyet Döneminde eyaletlerde sosyal ve kültürel yaşam
9 İmparatorluk romasında sosyal yaşam Aile, Gensler, Curialar ve Tribunuslar
10 İmparatorlar ve aileleri
11 Eyaletlerde sosyokültürel yaşam
12 İmparatorluk Döneminde kültürel yaşam
13 İmparatorluk Dönemi şair, yazar ve edebiyatçıları
14 İmparatorluk Döneminde sanat

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533081 Roma toplumunun sosyal yapısını öğrenebilmek
2 1533082 Roma toplumunun kültürel yapısını öğrenebilmek
3 1533083 Roma toplumunun sosyal yapısını oluşturan kurumlar hakkında bilgi sahibi olabilmek
4 1533084 Romalı şair, yazar ve edebiyatçlılar hakkında bilgi sahibi olabilmek
5 1533086 Roma toplumunun sosyo-kültürel yapısını etkileyen yabancı kültürler hakkında bilgi sahibi olabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek