Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK234 Erken Tunç Çağında Anadolu Keramik Kültürleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Anadolu Erken Tunç Çağındaki keramik kültürlerini dönem ve bölgelere göre tanıtmak, dersin amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALKIM, U.B.: Anatolien I. Von den Anfängen bis zum Ende des Zweiten Jahrtausends v. Chr. (München/Genf/Paris, 1968); BLEGEN, C.W. et al: Troy I: The First and Second Settlements (Princeton, 1950); Troy II: The Third, Fourth and Fifth Settlements (Princeton, 1951); DURU, R.; M.Ö. 8000'den M.Ö. 2000'e Burdur-Antalya Bölgesinin Altıbin Yılı (İstanbul, 2008); DURU, R.; Elli Yıllık Bir Arkeoloji Öyküsü. Hacılar (İstanbul, 2010); HARMANKAYA, S. - B. ERDOĞU: TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-4a/4b: İlk Tunç Çağı (İstanbul, 2002);

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Anadolu’da üç evrede toplam ikibinyıla yakın bir süre devam eden Erken Tunç Çağı (ETÇ) kültürlerinin en tanıtıcı özelliklerinden birisi keramik tipolojisidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 6 2 12
24 Seminer 8 2 16
27 Makale Yazma 6 2 12
34 Okuma 8 2 16
48 Sözlü Sınav 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş; temel kavramlar, terminoloji, kronoloji ve tanımlar.
2 Anadolu’da Geç Kalkolitik – Erken Tunç Çağı Geçiş Süreci
3 Anahatlarıyla Anadolu ETÇ Mimari ve konteksi
4 Marmara Bölgesi ETÇ Keramik Kültürleri
5 Anadolu-Ege Bölgesi ETÇ Keramik Kültürleri ve İlişkileri
6 Porsuk-Sakarya Kesimi ETÇ Keramik Kültürleri
7 ara sınav
8 Step Bölgesi ETÇ Keramik Kültürleri
9 Kızılırmak Kavsi ETÇ Keramik Kültürleri
10 Orta-Kuzey Karadeniz ETÇ Keramik Kültürleri
11 Mid-Northern Blacksea Region Early Bronze Age ceramic cultures
12 Erken Tunç Çağı’nda Keramik Kültürleri bakımından Anadolu-Balkan İlişkileri
13 Erken Tunç Çağı’nda Keramik Kültürleri bakımından Anadolu-Mezopotamya İlişkileri
14 Genel Değerlendirme ve Karşılaştırmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533097 Anadolu ETÇ keramiklerinin kökenini tartışabilecek.
2 1533098 Anadolu ETÇ keramik kültürlerinin gelişimini izleyebilecek.
3 1533099 Anadolu ETÇ keramiklerinin etkileşimlerini tartışabilecek.
4 1533100 Anadolu ETÇ keramik kültürlerini bölgelere göre tasnif edebilecek
5 1533106 Anadolu ETÇ keramik kültürlerinin üretim özelliklerini ortaya koyabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek