Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK224 Grekçe II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Yunancanın ileri gramer kuralları, düzenli ve düzensiz fiil, aktif ve pasif çatı, zamanların kullanımı ve örneklemeler.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Z. Taşlıklıoğlu, Grekçe gramer ve syntaks, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1968 - H. Malay,Yunanca I-II, İzmir, Ege Üniversitesi.1993 - H. W. Smyth, Greek Gramer for Colleges, American Book Company 1920. - J. W. White, Illustrated Dictionary “Xenophon’s Anabasis with Groups of Morgan M. H., Words Etymologically Related”, Published By Ginn&Company 1896 - W. G. Rutherford, First Grek Gramer Syntax, Macmillan and Co.,Limited St.Martin’s Street 1912. - S. W. Smith, First Grek Course, London 1909.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yunanca alfabe ve zamanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bileşik fiiller, fiil kökü ve artmalar. Konu anlatımı ve örnekler
2 Mastar kullanımı ve şekilleri Konu anlatımı ve örnekler
3 Pasiv çatı, şimdiki zaman Konu anlatımı ve örnekler
4 Hikaye zamanı. Üçüncü çekim. Konu anlatımı ve örnekler
5 Geniş zaman. Plus quam perfectum Konu anlatımı ve örnekler
6 Gelecekte geçmiş zaman. Konu anlatımı ve örnekler
7 Geçişli sıfatlar Konu anlatımı ve örnekler
8 Ara sınav
9 Orta çatı - şimdiki zaman. Konu anlatımı ve örnekler
10 Geçmiş zaman. Konu anlatımı ve örnekler
11 Gelecek zaman. Konu anlatımı ve örnekler
12 Geniş zaman. Konu anlatımı ve örnekler
13 Şimdiki zamanın hikayesi. Geçmişte gelecek zaman. Konu anlatımı ve örnekler
14 Orta çatı-aktif pasif çatılar. Konu anlatımı ve örnekler
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83716 1170171 İleri gramer kurallarının kullanımını öğrenmek
83717 1174816 Gramer bilgisine hakim olmak
83718 1175475 Cümle bilgisine sahip olarak bunları uygulamak
83719 1181128 Teorikte öğrendikleri bilgileri pratiğe aktaracak düzeye ulaşmak
83720 1188757 Yazıtları okuyabilme becerisine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme