Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK224 Grekçe II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Yunancanın ileri gramer kuralları, düzenli ve düzensiz fiil, aktif ve pasif çatı, zamanların kullanımı ve örneklemeler.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Z. Taşlıklıoğlu, Grekçe gramer ve syntaks, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1968 - H. Malay,Yunanca I-II, İzmir, Ege Üniversitesi.1993 - H. W. Smyth, Greek Gramer for Colleges, American Book Company 1920. - J. W. White, Illustrated Dictionary “Xenophon’s Anabasis with Groups of Morgan M. H., Words Etymologically Related”, Published By Ginn&Company 1896 - W. G. Rutherford, First Grek Gramer Syntax, Macmillan and Co.,Limited St.Martin’s Street 1912. - S. W. Smith, First Grek Course, London 1909.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yunanca alfabe ve zamanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bileşik fiiller, fiil kökü ve artmalar. Konu anlatımı ve örnekler
2 Mastar kullanımı ve şekilleri Konu anlatımı ve örnekler
3 Pasiv çatı, şimdiki zaman Konu anlatımı ve örnekler
4 Hikaye zamanı. Üçüncü çekim. Konu anlatımı ve örnekler
5 Geniş zaman. Plus quam perfectum Konu anlatımı ve örnekler
6 Gelecekte geçmiş zaman. Konu anlatımı ve örnekler
7 Geçişli sıfatlar Konu anlatımı ve örnekler
8 Ara sınav
9 Orta çatı - şimdiki zaman. Konu anlatımı ve örnekler
10 Geçmiş zaman. Konu anlatımı ve örnekler
11 Gelecek zaman. Konu anlatımı ve örnekler
12 Geniş zaman. Konu anlatımı ve örnekler
13 Şimdiki zamanın hikayesi. Geçmişte gelecek zaman. Konu anlatımı ve örnekler
14 Orta çatı-aktif pasif çatılar. Konu anlatımı ve örnekler
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398388 İleri gramer kurallarının kullanımını öğrenmek
2 1402755 Gramer bilgisine hakim olmak
3 1403385 Cümle bilgisine sahip olarak bunları uygulamak
4 1408712 Teorikte öğrendikleri bilgileri pratiğe aktaracak düzeye ulaşmak
5 1415894 Yazıtları okuyabilme becerisine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek