Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK228 Geç Hitit Sanatı 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yıkılan Hitit İmparatorluğu sonrasında (MÖ 1200’ler sonrası) kurulmuş olan Geç Hitit kent devletlerini ve bu kentlerin mimari ve plastik eserlerini tanımaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayla BAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W.Orthmann, Untersuchungen zur SpätHethitishen Kunst, Bonn, 1971. M.Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1992. E.Akurgal, Hatti ve Hitit Uygarlıkları, İzmir, 1995. E.Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 2000. A.Dinçol, “Geç Hititler”, Görsel Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi 1982, 121-138. V.Sevin, Eski Anadolu ve Trakya, İstanbul, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra (MÖ 1200 sonrası) Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan bir bölgede kurulan Geç Hitit Kent Devletleri’nin siyasi tarihini, mimarisini ve plastik sanatını kronolojik bir silsile içinde her kent devleti bağlamında detaylı olarak incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi 1.hafta.ppt
2 Deniz Kavimleri Göçü ve sonuçları Okuma, araştırma ve sunum 2. hafta.ppt
3 Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Geç Hitit kent Devletleri’nin kuruluşu-1 Okuma, araştırma ve sunum 3.hafta.ppt
4 Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Geç Hitit kent Devletleri’nin kuruluşu-2 Okuma, araştırma ve sunum 4. hafta.ppt
5 Geç Hitit plastik sanatı ve evreleri Okuma, araştırma ve sunum 5.hafta.ppt
6 Geç Hitit mimarisi, Bit-Hilani, kökeni, gelişimi ve görüldüğü yerleşimler Okuma, araştırma ve sunum 6.hafta.ppt
7 Fenike Uygarlığı Okuma, araştırma ve sunum 7.hafta.ppt
8 Aramiler Okuma, araştırma ve sunum 8. hafta.ppt
9 Ara sınav
10 Malatya-Aslantepe ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum 10.hafta.ppt
11 Zincirli-Sa’mal ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum 11.hafta.ppt
12 Kargamış ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum 12.hafta.ppt
13 Sakçagözü ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunumr 13.hafta.ppt
14 Maraş ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum 14.hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502273 Geç Hitit Kent Devletleri’nin coğrafi sınırlarının çizilmesi.
2 1502409 Geç Hititlerin kültürel yapılanmasını çözümleyebilme.
3 1502410 Geç Hititlerin kökeni ve gelişimi hakkında teorileri öğrenebilme.
4 1502411 Geç Hititlerin maddi unsurları olan mimari kalıntılar, kabartmalar, taş eserler ve seramiklerin tanımlanmasını yapabilme.
5 1502412 Geç Hitit Kent Devletleri sanatında görülen plastik eserleri dönemsel olarak ayırarak, anahtar yerleşimler ışığında mimari gelenekleri ve dönemlerin sanatsal özelliklerini değerlendirebilme ve tanıyabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek