Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK228 Geç Hitit Sanatı 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yıkılan Hitit İmparatorluğu sonrasında (MÖ 1200’ler sonrası) kurulmuş olan Geç Hitit kent devletlerini ve bu kentlerin mimari ve plastik eserlerini tanımaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W.Orthmann, Untersuchungen zur SpätHethitishen Kunst, Bonn, 1971. M.Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1992. E.Akurgal, Hatti ve Hitit Uygarlıkları, İzmir, 1995. E.Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara, 2000. A.Dinçol, “Geç Hititler”, Görsel Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi 1982, 121-138. V.Sevin, Eski Anadolu ve Trakya, İstanbul, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra (MÖ 1200 sonrası) Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan bir bölgede kurulan Geç Hitit Kent Devletleri’nin siyasi tarihini, mimarisini ve plastik sanatını kronolojik bir silsile içinde her kent devleti bağlamında detaylı olarak incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 11 11
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2 Deniz Kavimleri Göçü ve sonuçları Okuma, araştırma ve sunum
3 Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Geç Hitit kent Devletleri’nin kuruluşu-1 Okuma, araştırma ve sunum
4 Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Geç Hitit kent Devletleri’nin kuruluşu-2 Okuma, araştırma ve sunum
5 Geç Hitit plastik sanatı ve evreleri Okuma, araştırma ve sunum
6 Geç Hitit mimarisi, Bit-Hilani, kökeni, gelişimi ve görüldüğü yerleşimler Okuma, araştırma ve sunum
7 Fenike Uygarlığı Okuma, araştırma ve sunum
8 Aramiler Okuma, araştırma ve sunum
9 Ara sınav
10 Malatya-Aslantepe ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum
11 Zincirli-Sa’mal ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum
12 Kargamış ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum
13 Sakçagözü ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunumr
14 Maraş ve G.Hitit eserleri Okuma, araştırma ve sunum
15 Karatepe, G.Hitit eserleri ve Yesemek Taş ocağı ve heykel atölyesi Okuma, araştırma ve sunum
16 Final Sınavı Okuma, araştırma ve sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282278 Geç Hitit Kent Devletleri’nin coğrafi sınırlarının çizilmesi.
2 1282471 Geç Hititlerin kültürel yapılanmasını çözümleyebilme.
3 1282472 Geç Hititlerin kökeni ve gelişimi hakkında teorileri öğrenebilme.
4 1282473 Geç Hititlerin maddi unsurları olan mimari kalıntılar, kabartmalar, taş eserler ve seramiklerin tanımlanmasını yapabilme.
5 1282474 Geç Hitit Kent Devletleri sanatında görülen plastik eserleri dönemsel olarak ayırarak, anahtar yerleşimler ışığında mimari gelenekleri ve dönemlerin sanatsal özelliklerini değerlendirebilme ve tanıyabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek