Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK298 Sanat Tarihine Giriş II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Temel odak noktası sanat olan bölümde sanat tarihini Anadolu odaklı olmaya öncelik vererek ortaçağlara kadar dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır. Toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarla bağlantılı olarak sanat alanındaki gelişmeler incelenecektir. Derste resim, heykel, mimari ve seramik alanındaki örnekler üzerinde durulacak, farklı malzeme ve teknikler, sanatçılar, sanat koruyucuları, sanat kurumları ve sanat eserleri gibi konular değerlendirilecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gordon CHILDE, Tarihte Neler Oldu, 1990 -Ernst FISCHER, Sanatın Gerekliliği, 1995. -E.H. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, 1986. -Mary HOLLINGSWORTH, Dünya Sanat Tarihi, 2009. - H.HONOUR- J.FLEMING, A World History of Art, 1999. -Belkıs MUTLU, Mimarlık Tarihi Ders Notları, 2001. -Rudolf NAUMANN, Eski Anadolu Mimarlığı, 1998. -Veli SEVİN, Anadolu Arkeolojisi, 2003. - Herbert READ, Art and Society. -Leland M. ROTH, Mimarlığın Öyküsü, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel odak noktası sanat olan bölümde sanat tarihini Anadolu odaklı olmaya öncelik vererek ortaçağlara kadar dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Minos Sanatı. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
2 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Miken Sanatı. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
3 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Yunan Sanatı I. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
4 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Yunan Sanatı II Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
5 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Yunan Sanatı III Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
6 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Etrüsk Sanatı. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
7 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Etrüsk Sanatı ve Roma Sanatı I. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
8 Ara sınav.
9 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Roma Sanatı I. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
10 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Roma Sanatı II. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
11 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Roma Sanatı III. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
12 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Roma Sanatı IV. Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
13 Geç Roma Döneminde Sanat Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
14 Müze Gezisi Powerpoint sunum, sözlü anlatım, okumalar.
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1384950 Sanat tarihinin ele alınan dönemlerine dair bilgileri hatırlamak
2 1397065 Farklı dönemler ve eserler arasında bağlantı kurmak
3 1386276 Sanat tarihinin dönemlerini, akımlarını, sanatçıları, bir sanat eserinin konu, üslup, malzeme ve teknik özelliklerini tanımak
4 1386344 Sanat tarihinden örnekleri yorumlamak
5 1408898 Bir sanat eseri gördüğünde bunu sanat tarihinden örneklerle ilişkilendirerek çözümlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek