Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2103026132000 İleri Güç Elektroniği 927003 1 1 8

Dersin Amacı

DC ve AC motorlarda hız ve moment denetiminin ilkelerinin öğrenilmesi ve bu amaç için kullanılan sürücü devrelerin analiz ve tasarım yöntemlerinin tanıtılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. İrfan Şenlik

Ön Koşul Dersleri

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği derslerinden en az FD notu almış olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dubley G.K., Power Semiconductor Controlled Drives, Printice Hall 2. Murphy J.M., Thyristor Control of AC Motors, Pergamon Press 3. Bose B.K., Power Electronics and AC Drives, Printice Hall 4. Krishnan R. , Electric Motor Drives, Prentice Hall 5. Wildi T.,Electrical Machines,Drives and Power Systems,Prentice Hall

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sürücü sistem teknolojsi. Elektrik motorlarının ve mekanik yüklerinin hız-moment karakteristikleri. DC motorlarda hız denetim yöntemleri ve uygulamaları. Dört kadranda çalışma. Asenkron motor hız denetim yöntemleri ve uygulamaları: gerilimle ayarlamasıyla hız denetimi, frekansla hız denetimi, sabit akıyla hız denetimi, rotor direnciyle hız denetimi. Evirgeçler ve Darbe Genişlik Modülasyonu teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
4 Quiz 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürücü sistem teknolojisi, haraket, eylemsizlik momenti
2 Elektrik motorlarının ve mekanik yüklerinin hız-moment özeğrileri
3 Sürücü sistemlerde kararlı çalışma ve motor seçimi
4 Doğru akım motorlarının başarım özellikleri ve sürücüleri
5 Doğru akım motorlarında hız denetim yöntemleri ve uygulamaları
6 Üç fazlı DA motor sürücüleri
7 Doğru akım motorlarının dört bölgede çalışması
8 Alternatif akım motorlarının başarım özellikleri ve sürücüleri
9 Asenkron motorların hız denetim yöntemleri ve uygulamaları
10 Gerilim ayarlanması ile hız denetim yöntemleri
11 Kayma değiştirilerek hız denetim yöntemleri
12 Frekans değiştirerek hız denetim yöntemleri
13 Doğrudan frekans çeviriciler ile hız denetimi
14 Evirici ile hız denetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97025 1153817 Meslek alanı ile ilgili güncel gelişmeleri izler ve değerlendirir.
97026 1154010 Mühendislik meslek alanı ile ilgili gerekli teknik, beceri ve uygulama yeteneği kazanır.
97027 1164359 Matematik ve temel bilimleri mühendislik alanında kullanır ve uygular
97028 1158336 Mühendislik alanı ile ilgili sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar
97029 1170936 Meslek alanıyla ilgili edindiği bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle toplum yararına kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama