Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM649 Rassal Süreçler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

rassal süreçlere giriş yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Hülya Gökalp Clarke

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

6 - 9 Bölümler, Probability and Random Processes for Electrical Engineering, 2. baskı, Alberto Leon-Garcia

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Rassal sürelerin kuramı ve uygulamaları. Olasılık kuramı tekrarı. Rassal süreçler. Özilinti ve kovaryans. Ergodiklik ve değişmezlik. Olasılıksal hesaplama. Poisson süreci. Gauss süreci. Brown hareketi / Wiener süreci. Markov süreci. Ani atış gürültü süreci. Girişine stokastik işaret belenen linear sistemler. Temel kuyruk kuramı.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 6 1 6
12 Takım/Grup Çalışması 4 1 4
19 Beyin Fırtınası 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 4 4
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 5 2 10
54 Ev Ödevi 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Olasılık kuramı tekrarı
2 rassal değişkenler
3 Çoklu rassal değişkenler, dönüşümler, öz-işlevler, ortalama v.b.
4 Çoklu rassal değişkenler, dönüşümler, öz-işlevler, ortalama, v.b.
5 Gauss rassal vektörü, rassal değişken dizileri
6 rassal değişken dizileri, yakınsama, rassal süreçlere giriş
7 Rassal süreçler
8 Rassal süreçler
9 seçkisiz (rastgele) yürüyüş ve diğer rassal süreç örnekleri
10 Poisson süreçleri
11 Markov zincirleri
12 Markov süreçleri
13 seçilmiş konular, örn kestirim, varsayım sınaması
14 Seçilmiş konular, örn kesitirim, varsayım sınaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512040 Rassal süreçlerin temellerini anlamak
2 1512041 Çeşitli rassal süreç yöntemleri kullanarak veri inceleleme yöntemleri geliştirebilmek, örneğin özilinti, güç tayf yoğunluğu, v.b.
3 1512042 Farklı mühendislik problemlerini veya sistemlerini iyi anlaşılmış ve kolaylaştırılmış rassal süreçler (örn, Poisson, Markov, ani atış gürültüsü, Wiener, v.b.) kullanarak modelleyebilmek
4 1512043 Basit sistemleri rassal süreç yöntemleri ile inceleyebilmek
5 1512044 Doğrusal zamanla değişmeyen dizgelerin rassal giriş işaretlerine tepkesinin özelliklerini belirleyebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama