Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA708 Distrübüsyon Uzayları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Distrübisyon kavramını ve distrübisyon uzaylarını tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

all the members of the section of the Theory of Functions an Functional Analysis.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Treves, F., 1967, Topological Vector Spaces, Distributions and Kernels,Academic Press, 2) Horvath,j., 1966,Topological Vector Spaces and Distributions, Addison-Wesley PublishingCompany 3) Robertson, A.P. and Robertson, W.J.1966, Topological Vector Spaces, Cambridge University Pres. 4)Gasquet, C. and Witomski, P., Fourier Analysis and Applications, Springer Verlag, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

D vektör uzayı ve D üzerindeki topoloji, Distrübisyonlar, Bir distrübisyonun desteği, Distrübisyonların çarpımı, Distrübisyonların topolojisi, Distrübisyonların girişimi, Distrübisyonların Tensör çarpımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 7 91
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 D vektör uzayı ve D üzerindeki topoloji.
2 Distrübisyonlar ve bazı özellikleri
3 Distrübisyon uzaylarının topolojisi
4 Distrübisyonların türevi
5 Distrübisyonların çarpımı ve desteği
6 Distrübisyonların Tensör çarpımı ve bazı özellikleri
7 Distrübisyonların girişimi ve bazı özelikleri
8 Distrübisyonların Fourier dönüşümü
9 Schwartz uzayı ve özellikleri
10 Arasınav
11 Tempered distrübisyonlar ve özellikleri
12 Tempered distrübisyonların Fourier dönüşümü ve özellikleri
13 Tıkız destekli distrübisyonlar ve özellikleri
14 Tıkız destekli distrübisyonların Fourier dönüşümü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
106844 1204829 D uzayını öğrenir.
106845 1206408 Distrübisyon kavramını ve özelliklerini öğrenir.
106846 1180811 Distrübisyon uzaylarını ve topolojisini öğrenir.
106847 1187149 Distrübisyon uzaylarındaki girişim ve tensör çarpımını öğrenir.
106848 1193987 Distrübisyonların Fourier dönüşümlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
106844 1
106845 2
106846 3
106847 1
106848 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek