Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA716 Lie Grupları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Lie grupları ve Lie cebirlerini tanıtmak ve vektör uzayları ile ilişkisini açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Pancar, Prof. Dr. Şenol Eren, Yard. Doç. Dr. Mustafa Yapıcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Lie Groups, Lie Algebras and Some of Their Applications, Robert Gilmore [2] Symmetries, Lie Algebras and Representations, J. Fuchs and C. Schweigert [3] Theory of Group Representations and Applications, A.O. Barut and R. Raczka

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lie Grupları, Sol İnvaryant Vektör Alanları, Lie Cebirleri, Altgruplar ve Altcebirler, Homomorfizmler, Bir-parametreli Altgruplar, Üstel Dönüşüm Kapalı Gruplar, Sol İnvaryant Altgruplar, İnvaryant Olmayan Metrikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 6 84
9 Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lie Grupları
2 Lie Grupları
3 Sol İnvaryant Vektör Alanları
4 Lie Cebirleri
5 Lie Cebirleri
6 Altgruplar ve Altcebirler
7 Homomorfizmler
8 Bir-parametreli Altgruplar
9 Üstel Dönüşüm Kapalı Gruplar
10 Üstel Dönüşüm Kapalı Gruplar
11 Sol İnvaryant Altgruplar
12 Sol İnvaryant Altgruplar
13 İnvaryant Olmayan Metrikler
14 İnvaryant Olmayan Metrikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
96779 1180070 Lie grubu, Altgrup ve Altcebir tanımlarını yapabilme
96780 1182618 Grup teory bilgilerini Lie Grubu ve Lie Cebirine uyarlayabilme
96781 1149624 Lie Cebiri homomorfizmalarını uygulayabilme
96782 1161465 Sürekli simetri gruplarını ve ve birbirleriyle olan ilişkilerini analiz edebilme
96783 1164305 Lie cebiri bilgilerini uygulamalı bilimlerdeki karşılıklarına uyarlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
96779 1
96780 2
96781 3
96782 4
96783 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek