Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA719 Genelleştirilmiş Regle Yüzeyler Teorisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı regle yüzeyler teorisinin temel kavramlarını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

All instructors of department of geometry

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

n-boyutlu Öklid uzayında regle yüzeylerin özellikleri (C. THAS) Differensiyel Geometri Notları (N . HICKS)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

3-boyutlu öklid uzayında regle yüzeyler, 3-boyutlu öklid uzayında regle yüzeylerin integral invaryantları, de helisel hareketler altında regle yüzey çiftlerine örnekler, de homotetik hareketler altında regle yüzey çiftlerine örnekler, de iki boyutlu regle yüzeyler, de (k+1)- boyutlu regle yüzeyler, Genelleştirilmiş regle yüzeylerin drali ve i yinci drali, kapalı genelleştirilmiş regle yüzeylerin integral invaryantları, helisel ve homotetik hareketler altında geneellleştirilmiş regle yüzey çiftlerine örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öklid uzayında regle yüzeyler,
2 Öklid uzayında regle yüzeylerin integral invaryantları
3 Öklid uzayında helisel hareketler altında regle yüzey çiftlerine örnekler
4 Öklid uzayında homotetik hareketler altında regle yüzey çiftlerine örnekler
5 n-boyutlu Öklid uzayında iki boyutlu regle yüzeyler
6 n-boyutlu Öklid uzayında iki boyutlu regle yüzeyler
7 n-boyutlu Öklid uzayında (k+1)- boyutlu regle yüzeyler,
8 n-boyutlu Öklid uzayında (k+1)- boyutlu regle yüzeyler,
9 Genelleştirilmiş regle yüzeylerin drali ve i yinci drali
10 Genelleştirilmiş regle yüzeylerin drali ve i yinci drali
11 kapalı genelleştirilmiş regle yüzeylerin integral invaryantları,
12 kapalı genelleştirilmiş regle yüzeylerin integral invaryantları,
13 helisel ve homotetik hareketler altında geneellleştirilmiş regle yüzey çiftlerine örnekler.
14 helisel ve homotetik hareketler altında geneellleştirilmiş regle yüzey çiftlerine örnekler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103614 1195789 3-boyutlu Öklid uzayında regle yüzeyleri tanıtır ve örnekler.
103615 1196517 3-boyutlu Öklid uzayında regle yüzeylerin integral invaryantları tanıtır ve 3-boyutlu Öklid uzayında helisel hareketler altında regle yüzey çiftlerine örnekler.
103616 1181301 3-boyutlu Öklid uzayında homotetik hareketler altında regle yüzey çiftlerine örnekler, n-boyutlu Öklid uzayında iki boyutlu regle yüzeyleri örnekler.
103617 1181652 n-boyutlu Öklid uzayında (k+1)- boyutlu regle yüzeyleri tanıtır .
103618 1188651 Genelleştirilmiş regle yüzeylerin drali ve i yinci drali, kapalı genelleştirilmiş regle yüzeylerin integral invaryantları, helisel ve homotetik hareketler altında geneelleştirilmiş regle yüzey çiftlerine örnekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
103614 2
103615 1
103616 4
103617 5
103618 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek