Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA727 Nümerik Analiz I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sayısal çözümlemenin temel ilkelerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Vedat Suat Ertürk, Doç.Dr. M. Emir Köksal, Dr.Öğretim Üyesi Nihat Altınışık, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Hıra

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-M.J.Crochet, A.R.Davies,K.Walters (1984) Numerical Similation of Non-Newtonian Flow ,Reology Series 1. 2-I.Jacques,C.Judd,1987, Numerical Analysis,Chapman and Hall,Newyork. 3-G.D.Smith,1978,Numerical Solution of partial Differential Equations-Finite Difference Method,Oxford University Pres.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Trigonometrik ve ortogonal polinomlar vasıtası ile yaklaşık hesaplar, ortogonal polinomların özellikleri, sınır değer problemlerinin yaklaşık çözümlerinin Galerkin Tau kolleksiyon ve yarı Spektral metotları ile bulunması, lineer olmayan denklemler, eliptik kısmi diferensiyel denklemler üzerindeki spektral metodlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Trigonometrik ve ortogonal polinomlar vasıtası ile yaklaşık hesaplar
2 Trigonometrik ve ortogonal polinomlar vasıtası ile yaklaşık hesaplar
3 Trigonometrik ve ortogonal polinomlar vasıtası ile yaklaşık hesaplar
4 ortogonal polinomların özellikleri
5 ortogonal polinomların özellikleri
6 ortogonal polinomların özellikleri
7 sınır değer problemlerinin yaklaşık çözümlerinin Galerkin Tau kolleksiyon metodu ile bulunması
8 sınır değer problemlerinin yaklaşık çözümlerinin Galerkin Tau kolleksiyon metodu ile bulunması
9 sınır değer problemlerinin yaklaşık çözümlerinin yarı spektral metodu ile bulunması
10 sınır değer problemlerinin yaklaşık çözümlerinin yarı spektral metodu ile bulunması
11 lineer olmayan denklemler
12 lineer olmayan denklemler
13 eliptik kısmi diferensiyel denklemler üzerindeki spektral metodlar
14 eliptik kısmi diferensiyel denklemler üzerindeki spektral metodlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1181162 Trigonometrik ve ortogonal polinomlar vasıtası ile yaklaşık hesaplar, ortogonal polinomların özellikleri, sınır değer problemlerinin yaklaşık çözümlerinin Galerkin Tau kolleksiyon ve yarı Spektral metotları ile bulunması
2 1182408 Lineer olmayan denklemler, eliptik kısmi diferensiyel denklemler üzerindeki spektral metodlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek