Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA763 Minimal Yüzeylerin Geometrisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

3 boyutlu Öklid uzayında minimal yüzeylerinin gösterimlerini ve özelliklerini incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ayhan SARIOĞLUGİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] U.Dierkes, S. Hildebrandt, F.Sauvigny, Minimal Surfaces, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992,2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

3.Boyutlu Öklid Uzayında yüzeylerin Dif. Geometrisi, Minimal Yüzeyler, Parametrik olmayan minimal yüzeyler, Parametrik olmayan minimal yüzeylerin konform gösterimi ve analitikliği, Bernstein Teoremi, Minimal yüzeylerin karakterizasyonları, Minimal yüzeylerin Konform gösterimleri, Minimal Yüzeylerin Genel tanımı, Minimal Yüzeylerin Ortalama Eğriliği, Alanın mutlak ve rölatif minimumu,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 14 8 112
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 3.Boyutlu Öklid Uzayında yüzeylerin Dif. Geometrisi
2 3.Boyutlu Öklid Uzayında yüzeylerin Dif. Geometrisi
3 Minimal Yüzeyler
4 Parametrik olmayan minimal yüzeyler
5 Parametrik olmayan minimal yüzeylerin konform gösterimi ve analitikliği
6 Bernstein Teoremi
7 Minimal yüzeylerin karakterizasyonları
8 Minimal yüzeylerin karakterizasyonları
9 Minimal yüzeylerin karakterizasyonları
10 Arasınav
11 Minimal yüzeylerin Konform gösterimleri
12 Minimal Yüzeylerin Genel tanımı,
13 Minimal Yüzeylerin Ortalama Eğriliği, Minimal Yüzeylerin Ortalama Eğriliği, Alanın mutlak ve rölatif minimumu,
14 Minimal Yüzey Örnekleri
15 Minimal Yüzey Örnekleri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203135 3 boyutlu Öklid uzayında minimal yüzeyleri tanır
2 1206069 Meusnier teoremi
3 1169922 Parametrik minimal yüzeyleri tanır
4 1181972 Minimal yüzeylerin karakterizasyonlarını yorumlar
5 1187133 Alanın mutlak ve rölatif minimumunu ayırt eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 3
5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek