Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA707 Topolojik Vektör Uzayları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Süzgeçler ve süzgeçlerle ilgili özellikler, vektör uzayları ve doğrusal fonksiyonlar, topolojik vektör uzayları, Hausdorff topolojik vektör uzayları, bölüm topolojik vektör uzayları, lokal konveks uzaylar, metriklenebilen topolojik vektör uzayları, sonlu boyutlu hausdarff topolojik vektör uzayları ve hiperdüzlemler, Frechet uzayları ve örnekler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birsen SAĞIR DUYAR, Doç. Dr. Cenap DUYAR, Doç. Dr. İlker ERYILMAZ, Doç. Dr. Ayşe SANDIKÇI, Yrd. Doç. Dr. Hakan AVCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süzgeçler ve süzgeçlerle ilgili özellikler
2 Vektör uzayları ve doğrusal fonksiyonlar
3 Topolojik vektör uzayları
4 Hausdorff topolojik vektör uzayları
5 Bölüm topolojik vektör uzayları
6 Bölüm topolojik vektör uzayları
7 Lokal konveks uzaylar
8 Lokal konveks uzaylar
9 Metriklenebilen topolojik vektör uzayları
10 Metriklenebilen topolojik vektör uzayları
11 Arasınav
12 Sonlu boyutlu hausdarff topolojik vektör uzayları ve hiperdüzlemler
13 Sonlu boyutlu hausdarff topolojik vektör uzayları ve hiperdüzlemler
14 Frechet uzayları ve örnekler.
15 Frechet uzayları ve örnekler.
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244779 Süzgeçler ve süzgeçlerle ilgili özellikler
2 1244780 Vektör uzayları ve doğrusal fonksiyonlar
3 1244781 Topolojik vektör uzayları, Hausdorff topolojik vektör uzayları
4 1244782 Bölüm topolojik vektör uzayları, lokal konveks uzaylar, metriklenebilen topolojik vektör uzayları, sonlu boyutlu hausdarff topolojik vektör uzayları ve hiperdüzlemler
5 1244783 Frechet uzayları ve örnekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 1
3 3
4 3
5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek