Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFMA743 Difference Equations 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Fark denklemleri ile ilgili kavramlar verilerek, denklemlerin çözümü amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Vedat Suat ERTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S. Elaydi, An introduction to Difference Equations, Springer,Third Edition Walter G. Kelley,Allan C. Peterson, Difference Equations, Academic Press, Second Edition H. Bereketoğlu, V. Kutay, Fark Denklemleri, Gazi Kitapevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci mertebeden fark denklemlerinin dinamiği, yüksek mertebeden lineer fark denklemleri, lineer fark denklem sistemleri, kararlılık teorisi, yüksek mertebeden skaler fark denklemleri, z-transform metodu, volterra-fark denklemleri, fark denklemlerinin asimptotik kararlılığı, kontrol teorisi, kısmi fark denklemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fark Hesabı
2 Birinici mertebeden fark denklemlerinin dinamiği
3 Yüksek mertebeden lineer fark denklemleri
4 Lineer fark denklem sistemleri
5 Kararlılık teorisi
6 Yüksek mertebeden skaler fark denklemleri
7 Z-transform metodu
8 Volterra-fark denklemleri
9 Salınım teorisi
10 Fark denklemlerinin asimptotik kararlılığı
11 Sürekli kesirler ve ortogonal polinomlara uygulaması
12 Kontrol teorisi
13 Kısmi fark denklemler
14 Sturm-Liouville problemleri,Sınır değer problemleri, Uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
105629 1244816 Fark denklemleri oluşturulabilirdir.
105685 1244817 Fark denklemleri ile modellenmiş problemlerin çözümü oluşturulabilirdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
105629 4
105685 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek