Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA755 Kesirli Diferansiyel Denklemler I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kesirli diferansiyel denklemlerin analitik & sayısal çözümlerini araştırmak ve reel hayattaki bazı problemlere uygulamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet Emir Köksal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Igor Podlubny, Ders Notları Igor Podlubny, Fractional Differential Equations

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özel fonksiyonlar, kesirli türev ve integraller, doğrusal kesirli diferansiyel denklemler, Green' fonksiyonu, kesirli diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri, uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel fonksiyonlar 1.docx
2 Kesirli türev 3.docx
3 Kesirli integral 5.docx
4 Lineer kesirli diferansiyel denklemler 6.docx
5 Lineer kesirli diferansiyel denklemler 7.docx
6 Kesirli Green fonksiyonu 7.docx
7 Kesirli denklemlerin çözümleri 8.docx
8 Kesirli denklemlerin çözümleri 8.docx
9 Kesirli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri 9.docx
10 Kesirli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri 10.docx
11 Kesirli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri 11.docx
12 Uygulamalar 12.docx
13 Uygulamalar 12.docx
14 Uygulamalar 12.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1322516 Özel fonksiyonları öğrenir
2 1322515 Kesirli türev ve integrali öğrenir
3 1338722 Kesirli diferansiyel denklemleri çözebilir
4 1338723 Kesirli diferansiyel denklemleri reel hayattaki bazı problemlere uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek