Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA713 Yüksek Boy. Uzay. Dön. Geometrisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek boyutlu uzaylarda dönüşümleri ve bunların bazı karakteristik özelliklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

All instructors of department of geometry

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geo.-H. H. Hacısalihoğlu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Afin uzayları, Öklid Uzayları, Projektif uzaylar, Möbius uzayları, kompleks uzaylar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 6 84
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Afin uzayları
2 Afin koordinat sistemi ve değişimi
3 Afin dönüşümleri ve afin alt uzayları
4 Öklid Uzayları
5 Öklid koordinat sistemi ve değişimi
6 Öklid alt uzayları
7 Öklid uzayının izometrileri
8 Projektif uzay
9 Projektif uzaylarda geometrik yapılar
10 Projektif dönüşümler
11 Kartezyen uzaylarda küreler
12 Möbius uzayları
13 Kompleks sayılar uzayı ve kompleks projektif uzay
14 Kompleks uzayda metrik kavramlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95830 1244744 Afin uzay kavramını açıklar.
95831 1244745 Öklid uzay kavramını açıklar ve afin uzay ile öklid uzayı karşılaştırır.
95832 1244746 Projektif uzay kavramını açıklar ve örnekler.
95833 1244747 Mobius uzay kavramını açıklar ve örnekler.
95834 1244743 Kompleks uzay kavramını açıklar ve örnekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
95830 1
95831 2
95832 4
95833 5
95834 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek