Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA735 Lineer Operatörler II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doktora öğencileri için gerekli olan Lineer operatörlerin bazı temel özelliklerinin incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Nihat Altınışık, Prof.Dr. Hüseyin Demir, Doç.Dr.V.Suat Ertürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Linear Operators, General Theory (Wiley Classics Library), Neilson Dunford,Jacob T. Schwartz.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer fonksiyonel, Hanh-Banach teoremi ve sonuçları, genel figure fonksiyonelleri, Eşlenik uzaylar ve eşlenik operatörler, kompakt operatörler, operatör denklemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer fonksiyonel,
2 Lineer fonksiyonel,
3 Hanh-Banach teoremi ve sonuçları
4 Hanh-Banach teoremi ve sonuçları
5 Hanh-Banach teoremi ve sonuçları
6 genel figure fonksiyonelleri,
7 genel figure fonksiyonelleri,
8 Eşlenik uzaylar ve eşlenik operatörler,
9 Eşlenik uzaylar ve eşlenik operatörler,
10 Eşlenik uzaylar ve eşlenik operatörler
11 kompakt operatörler,
12 operatör denklemler
13 operatör denklemler
14 operatör denklemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243243 Lineer fonksiyonel
2 1243244 Hanh-Banach teoremi ve sonuçları
3 1243245 Genel figure fonksiyonelleri
4 1243246 Eşlenik uzaylar ve eşlenik operatörler
5 1243247 Kompakt operatörler, operatör denklemler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek