Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FMA740 Sınırdeğer Problemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı çeşitli sınırdeğer problemleri için temel oluşturmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hüseyin DEMİR,Yrd.Doç.Dr.Nihat ALTINIŞIK, Doç.Dr. V.Suat Ertürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Green Fonksiyonları ve Sınırdeğer Problemleri, Ivor Stakgold Sınırdeğer Problemleri, David J.Powers

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lineer diferensiyel ifadeler, sınır şartları, homojen sınırdeğer problemi, Lagrange formülü, eşlenik sınırdeğer problemi, diferensiyel operatörlerin özdeğerleri ve öz fonksiyonları, eşlenik sınırdeğer problemlerinin özdeğer ve özfonksiyonları, Green fonksiyonu, parametreye bağlı sınır değer problemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lineer diferensiyel ifadeler
2 sınır değer problemleri
3 homojen sınır değer problemi
4 homojen olmayan sınır değer problemi
5 Lagrange formulü
6 diferansiyel operatörün özdeğerleri , özfonksiyonları
7 eşlenik sınır değer problemi
8 eşlenik sınır deper probleminin özdeğer ve özfonksiyonları
9 eşlenik sınır deper probleminin özdeğer ve özfonksiyonları
10 Green fonksiyonu
11 Green fonksiyonu
12 parametreye bağlı sınır değer problemleri
13 parametreye bağlı sınır değer problemleri
14 parametreye bağlı sınır değer problemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1243276 Lineer diferensiyel ifadeler
2 1243277 Sınır şartları
3 1243278 Homojen sınır değer problemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek