Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EFMA754 Computer Aided Fluid Mechanics 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

bu dersin amacı bilgisayar programlama aracılığı ile akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer(John C. Tannehill, Dale A. Anderson, Richard H. Pletcher)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayısal akışkanlar dinamiği. Genel korunum denklemleri. Sonlu hacimler yönteminin akışkanlar mekaniği ve ısı transferi denklemlerine uygulanışı. Denklemlerin difüzyon, taşınım ve kaynak terimleri. Ağ üretimi. Sınır şartlarının uygulanışı. Türbülanslı akış özellikleri. Türbülans modelleri, Spalart-Almaras türbülans modeli, k- epsilon türbülans modeli, k-omega türbülans modeli. FORTRAN ve MATLAB programı, FORTRAN ve MATLAB kullanılarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözümü : iki ve üç boyutlu ısı iletimi, kanal içinde zorlanmış ısı taşınımı, değişken kesitli ve engelli kanal akışları, zamana bağımlı akış ve ısı transferi, iki ve üç boyutlu, laminar ve türbülanslı, zamana bağımlı ve zamandan bağımsız, kartezyen ve silindirik koordinatlarda akı ve ısı transferi problemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 7 98
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal akışkanlar dinamiği
2 Genel korunum denklemleri
3 Sonlu hacimler yönteminin akışkanlar mekaniği ve ısı transferi denklemlerine uygulanışı
4 Denklemlerin difüzyon, taşınım ve kaynak terimleri
5 Ağ üretimi
6 Sınır şartlarının uygulanışı
7 Türbülanslı akış özellikleri
8 Türbülans modelleri, Spalart-Almaras türbülans modeli
9 k- epsilon türbülans modeli, k-omega türbülans modeli
10 FORTRAN ve MATLAB programı
11 FORTRAN ve MATLAB kullanılarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözümü : iki ve üç boyutlu ısı iletimi
12 FORTRAN ve MATLAB kullanılarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözümü : kanal içinde zorlanmış ısı taşınımı
13 FORTRAN ve MATLAB kullanılarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözümü : değişken kesitli ve engelli kanal akışları, zamana bağımlı akış ve ısı transferi
14 FORTRAN ve MATLAB kullanılarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözümü : iki ve üç boyutlu ısı transferi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101135 1322564 Fortran ve Matlab programlarını kullanarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözümünü öğrenirler.
101136 1322565 İki ve üç boyutlu ısı iletimini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
101135 1
101136 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek