Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076012000 Kimyasal Analiz Yöntemleri ve Lab.Tekniği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere analitik kimyanın temel kavramları hakkında uygulamalı olarak bilgi vermekte, tarımla analitik kimyanın ilişkisi öğretilmektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Somer ve ark., 1994. Analitik Kimya. Gazi Büro Kitabevi. Ankara 2. Gündüz, T. 1986. Kalitatif Analiz Ders Kitabı. AÜ, Fen Fakültesi Yayınları, No:143, Ankara 3. Ünal, H., Başkaya, H.S. 1983. Analitik Kimya II. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları:874, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Analitik kimyada temel kavramlar, çözeltiler, çözücüler ve çözünenler 2.Konsantrasyonlar, yüzde çözeltiler, molal, molar, normal çözeltiler 3.Çözeltilerde taneciközellikleri ve iyonlar arası kuvvetler, kaynama noktasının yükselmesi, donma noktası ve buhar basıncının düşmesi 4.İyonik denge, kimyasal denge, denge sabitesinden sağlanan yararlar, reaksiyonların hızı ve yönü 5.Homojen ve heterojen denge reaksiyonları, çözünürlüğün hesaplanması, çözünürlüğü etkileyen faktörler 6.Asitler ve bazlar, monoasit çözeltilerde konsantrasyon ve pH hesaplanması 7.Poliprotik asitlerde konsantrasyon ve pH hesaplanması 8.Kantitatif analiz yöntemleri, volumetrik analizler, indikatörler 9.Asit baz titrasyonları, alkali hidroksit, bikarbonat ve karbonat tayinleri, 10.Amonyum tuzlarında Azot tayini, Kjeldahl metodu ile çözeltilerde azot tayini 11.Çöktürme reaksiyonlarına dayanan titrasyon metodlerı, çözeltilerde klor analizi 12.Spektrofotometrik yöntemler, çözeltilerde fosfofor tayini 13.Potansiyometrik yöntemler ve esasları, çözeltilerde nitrat tayini 14.Atomik abssorpsiyon spektrofotometrik ve flame fotometrik yöntemler, çözeltilerde element analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik kimyada temel kavramlar, çözeltiler, çözücüler ve çözünenler
2 Konsantrasyonlar, yüzde çözeltiler, molal, molar, normal çözeltiler
3 Çözeltilerde taneciközellikleri ve iyonlar arası kuvvetler, kaynama noktasının yükselmesi, donma noktası ve buhar basıncının düşmesi
4 İyonik denge, kimyasal denge, denge sabitesinden sağlanan yararlar, reaksiyonların hızı ve yönü
5 Homojen ve heterojen denge reaksiyonları, çözünürlüğün hesaplanması, çözünürlüğü etkileyen faktörler
6 Asitler ve bazlar, monoasit çözeltilerde konsantrasyon ve pH hesaplanması
7 Poliprotik asitlerde konsantrasyon ve pH hesaplanması
8 Kantitatif analiz yöntemleri, volumetrik analizler, indikatörler
9 Asit baz titrasyonları, alkali hidroksit, bikarbonat ve karbonat tayinleri,
10 Ara Sınav
11 Amonyum tuzlarında Azot tayini, Kjeldahl metodu ile çözeltilerde azot tayini
12 Çöktürme reaksiyonlarına dayanan titrasyon metodlerı, çözeltilerde klor analizi
13 Spektrofotometrik yöntemler, çözeltilerde fosfofor tayini
14 Potansiyometrik yöntemler ve esasları, çözeltilerde nitrat tayini
15 Atomik abssorpsiyon spektrofotometrik ve flame fotometrik yöntemler, çözeltilerde element analizleri
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
128794 1218173 Laboratuar analizlerinde kullanacak kimyasal maddeleri, malzemeleri ve araç gereçleri bilir.
128795 1220358 Kalitatif ve Kantitatif analiz yöntemlerini bilir.
128796 1191243 Tarımla analitik kimyanın ilişkisini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.