Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076112000 İleri Toprak Fiziği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilere toprak fiziğinin üst düzeydeki konularının kavratılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hillel, D. 2004. Introduction to Environmental Soil Physics. Elsevier, Academic Press. New York. Hanks, R.J. and Ashcroft, G.L. 1980. Applied Soil Physics. Springer, New York. Miyazaki, T. 2006. Water Flow in Soil. Taylor & Francis. New York.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprakta katı, sıvı, gaz fazları arasındaki ilişkiler, suyun toplam potansiyel enerjisi, suyun toprakta doğrusal, planar ve küresel sistemlerdeki hareketi, toprakta ısı taşınımı gibi toprak fiziğinin ileri düzeydeki anlatımlarını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprakta katı, sıvı, gaz fazları, tekstür, strüktür
2 Toprakta kütle hacim ilişkileri
3 Toprakta suyun toplam potansiyeli ve tutulması
4 Matrik potansiyel hacimsel su içeriği arasındaki ilişkiler
5 Histerisis ve etkili olan faktörler
6 Darcy yasası ve doygun toprakta suyun akışı
7 Doygun olmayan toprakta suyun akışı
8 Toprakta suyunun difüzivitesi
9 Ara sınav
10 Toprakta suyun düzlemsel (planar) akışı, yatay ve dikey akışlar
11 Toprakta suyun radyal akışı
12 Toprakta suyun küresel (spherical) akışı
13 Toprakta suyun akışına sıcaklık ve mikrobiyolojik faktörlerin etkisi
14 Toprakta suyun akışına sıcaklık ve mikrobiyolojik faktörlerin etkisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204665 Toprakların fiziksel süreçlerinin mühendislik ve tarımsal amaçlı kullanımının öğrencilere kavratılması
2 1205850 Toprakların katı sıvı gaz fazları arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak değerlendirilmesi
3 1177415 Toprakta doygun ve doygun olmayan koşullarda akışın farklı geometrik sistemlerde incelenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.