Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076132000 Toprak Biyokimyası 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğrencilerinin toprak mikroorganizmaları ve mikrobiyolojik döngüler hakkında temel bilgileri kazanmalarını sağlamak, Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyasının ana konuları, temel ilke ve uygulamalarını öğretmek, Toprak mikroorganizmalarının fonksiyonları ve tarımsal önemleri hakkında bilgi altyapısını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Rıdvan Kızılkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul, E.A., 2007. Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press. Paul, E.A., 2007. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. Academic Press. Buscot, F., Varma, A., 2005. Microorganisms in Soils : Roles in Genesis and Functions. Springer Van Elsas, J.D., Jansson, J.K., Trevors, J.T., 2007. Modern Soil Microbiology. CRC Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak enzimleri (enzimler ve etki mekanizmaları, enzim kinetikleri, enzim aktivitelerini etkileyen faktörler), Toprataki karbon döngüsü (organik maddenin parçalanması ve selüloz, hemiselüloz, lignin, kitin, inülin, nişasta, pektinin toprakta ayrışması, humus ve humifikasyon) N döngüsü (mineralizasyon, nitrifikasyon, denitrifikasyon, fiksasyon, asimilasyon), Fosfor döngüsü (mineralizasyon, asimilasyon, oksidasyon-redüksiyon tepkimeleri, inorganik P’nin çözünürlüğü), kükürt döngüsü (organik S’nin mineralizasyonu, asimilasyon, S oksidasyonu-redüksiyonu) ile demir, Mangan, civa ve arsenik döngüsünün mikrobiyolojisi ve biyokimyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 35 35
7 Laboratuvar 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak enzimleri (enzimler ve etki mekanizmaları, enzim kinetikleri)
2 Toprak enzimleri (enzim aktivitelerini etkileyen faktörler)
3 Toprataki karbon döngüsü (organik maddenin parçalanması)
4 Toprataki karbon döngüsü (selüloz, hemiselüloz, lignin, kitin, inülin, nişasta, pektinin toprakta ayrışması)
5 Toprataki karbon döngüsü (humus ve humifikasyon)
6 Topraktaki Azot döngüsü (mineralizasyon, nitrifikasyon)
7 Topraktaki Azot döngüsü (denitrifikasyon, asimilasyon)
8 Ara sınav
9 Topraktaki Azot döngüsü (fiksasyon)
10 Toprakta Fosfor döngüsü (mineralizasyon, asimilasyon)
11 Toprakta Fosfor döngüsü (oksidasyon-redüksiyon tepkimeleri, inorganik P’nin çözünürlüğü)
12 Toprakta Kükürt döngüsü (organik S’nin mineralizasyonu, asimilasyon)
13 Toprakta Kükürt döngüsü (S oksidasyonu-redüksiyonu)
14 Toprakta Demir, Mangan, civa ve arsenik döngüsünün mikrobiyolojisi ve biyokimyası
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124314 1223378 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerinin toprak mikroorganizmaları hakkında detaylı ve güncel bilgilere sahip olacaktır.
124315 1223838 Öğrenciler toprak mikroorganizmalarını, çeşitli tanı ve teşhis yöntemleri kullanarak tanımlayabilecektir.
124316 1192731 Toprak mikroorganizmaları ve bunların tarımsal katkıları ile ilgili öğrendikleri bilgilerini ilerideki mesleki derslerinde kullanabilecektir.
124317 1196287 Öğrenciler toprak mikroorganizmalarının toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi, bitkisel üretim üzerine katkıları konularında temel bilgi ve birikime sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.