Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076232000 Toprak Kalitesi ve Değerlendirilmesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine toprak kalitesinin değerlendirilmesi ve artırılması hakkında teorik bilginin kazandırılmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Soil Quality Test Kit Guide. Agric. Res. Serv., Natural Resource Cons. Serv., Soil Quality Inst., USDA, 1999. Defining and Assessing Soil Quality. In: Doran, J.W., Coleman, D.C., Bezdicek, D.F., Stewart, B.A. (Eds.), Defining Soil Quality for a Sustainable Environment, SSSA Special Publication No. 35.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak kalitesi tanımı, toprak kalite indeksleri, biyolojik indeksler; solunum oranı, fiziksel indeksler; hacim ağırlığı, infiltrasyon oranı, agregat stabilitesi, su tutma kapasitesi, strüktür, havalanama, kimyasal indeksler; toprak reaksiyonu (pH), elektriksel iletkenlik (EC), nitrat azotu (NO3--N), katyon değişim kapasitesi (KDK) gibi. İndeksler ve sınır değerlerine göre toprakların kalite değerlerinin belirlenmesi, toprak kalitesini artıracak uygulamalar ve bu konuda yapılmış çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak kalitesi ve sağlığının tanımı. toprağın fonksiyonları
2 Toprak kalitesinin fiziksel parametreleri, hacim ağırlığı, toprak sıkışmasının değerlendirilmesi.
3 Toprak kalitesinin fiziksel parametreleri, agregat stabilitesi, su geçirgenliğinin değerlendirilmesi.
4 Toprak kalitesinin kimyasal parametreleri, organik karbon, elektriksel iletkenlik, toprak reaksiyonunun değerlendirilmesi.
5 Toprak kalitesinin kimyasal parametreleri nitrat azotu, değişebilir katyonlar ve katyon değişim kapasitesinin değerlendirlmesi.
6 Toprak kalitesinin kimyasal parametreleri, makro vemikro besin elementlerinin değerlendirilmesi
7 Toprak kalitesinin biyolojik parametreleri, solunum oranı, solucan miktarı ve enzimlerin değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Toprak kalitesinin değerlendirlmesinde minimum veri setinin hazırlanması
10 Toprak kalitesinin değerlendirlmesinde bitki türü ile toprak arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve kalite sınıflamasının yapılması.
11 Toprak kalitesi ileilgili literatür tarama, yorumlama ve sunum.
12 Toprak kalitesi ileilgili literatür tarama, yorumlama ve sunum.
13 Toprak kalitesi ileilgili literatür tarama, yorumlama ve sunum.
14 Toprak kalitesi ileilgili literatür tarama, yorumlama ve sunum.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279645 Toprak kalitesi ve sağlığı hakkında bilgi kazandırır
2 1279646 Toprak kalite parametrelerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesini öğretir
3 1279647 Toprağın fonksiyonları ile bitki, çevre ve insan arasındaki ilişkileri açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.