Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076262000 Toprak Sınıflandırma Sistemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine bazı toprak sınıflandırma sistemleri hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Soil Survey Staff. 1999. Soil Taxonomy. A Basic of Soil Classification for Making and Interpreting soil Survey. USDA Handbook No: 436, Washington D.C. FAO.1998. World referance bas efor soil resources.Rome. Fitzpatrick,E.A.1988. Soil horizon designation and classification, ISRIC.

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak nem ve sıcaklık rejimleri ve belirlenmeleri
2 yüzey üstü tanı horizonları ve özellikleri,
3 yüzey altı tanı horizonları ve özellikleri
4 toprak oluşum kavramındaki gelişmeler
5 toprak yapan olaylar,
6 7. Yaklaşıma göre toprak sınıflandırması ve ana bileşenleri,
7 Ara sınav
8 Entisol ve Inceptisol topraklar,
9 Aridisol ve Mollisol topraklar
10 Alfisol ve Ultisol topraklar,
11 Oxisol ve Spodosol topraklar
12 Vertisol ve Histosol topraklar,
13 Gelisol ve Andosol topraklar
14 FAO toprak grupları, FAO toprak birimleri, Fitzpatric sınıflama sistemi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
72581 1155077 FAO, Toprak Tasonomisi gibi bazı toprak sınıflandırma sistemleri hakkında bilgi vermek.
72583 1154308 Toprak sınıfları ile kullanımları arasındaki ilişkinin kurulması hakkında bilgi vermek
72585 1157338 Yer yüzünda dağılım gösteren farklı toprak çeşitleri hakkında bilgi vermek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.