Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine uzaktan algılamanın ve cografi bilgi sistemlerine yönelik temel kavramlarını ve CBS ve UA programı kullanılarak tekniğin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sesören, A.1999. Uzaktan algılamada temel kavramlar. NİK İnşaat, İstanbul. TNT.1999. TNT (The New Thing) MIPS (MicroImage Processing System), Getting Started Geospatial Analysis, MicroImages, USA. Yomralıoğlu, T.2002. Coğrafi Bilgi Sistemleri, temel kavramlar ve uygulamaları. Dengiz, O.2009. Uzaktan Algılama. Ders Notlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uzaktan algılamada temel kavramlar ve tarihçesi, uzaktan algılamanın avantajları, uzaktan algılamanın gerçekleşme şekli, uzaktan algılamada atmosferik etkiler, uzaktan algılamada çözünürlük özellikleri ve uzaktan algılama platformları, başlıca uzaktan algılama uyduları ve özellikleri, uydu görüntülerin kullanım alanları, görüntü işleme (ön işlem, görüntü iyileştirme, görüntü dönüştürme), bant aritmetik işlemler, uydu görüntüleri çalışmalarında yardımcı veri olarak topografik haritaların ve hava fotoğraflarının kullanımı, görüntü sınıflama ve analizi (eğitimsiz sınıflandırma ve eğitimli sınıflandırma), arazi ve toprak çalışmalarında uydu görüntülerinden yararlanma Corine ve USGS metodolojilerine göre arazi örtüsü ve arazi kullanım sınıflarının çıkartılması. Temel harita bilgileri (harita nedir, ölçek, harita çeşitleri, harita projeksiyonları, koordinat sistemleri), konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri, arazi bilgi sistemleri, CBS nedir ve tarihsel gelişimi, CBS bileşenleri ve CBS sistemlerinin temel fonksiyonları, CBS uygulamaları, CBS de veri toplama yöntemleri, mekansal veri hazırlama (veri getirme ve gönderme, jeoreferansalama), verileri düzenleme (vektör mekansal verisinin düzenlenmesi, sayısallaştırma, sitil düzenleme ve kullanma, raster mekansal verisinin düzenlenmesi), veritabanı yönetimi, bilgilerin sunulması ve harita tasarımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel harita bilgileri (harita nedir, ölçek, harita çeşitleri, harita projeksiyonları, koordinat sistemleri), 1.pdf
2 konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri, arazi bilgi sistemleri, 2.pdf
3 CBS nedir ve tarihsel gelişimi, 3.pdf
4 CBS bileşenleri ve CBS sistemlerinin temel fonksiyonları, 4.pdf
5 CBS uygulamaları, CBS de veri toplama yöntemleri, mekansal veri hazırlama (veri getirme ve gönderme, jeoreferansalama), 5.pdf
6 verileri düzenleme (vektör mekansal verisinin düzenlenmesi, sayısallaştırma, sitil düzenleme ve kullanma, raster mekansal verisinin düzenlenmesi), veritabanı yönetimi, bilgilerin sunulması ve harita tasarımı. 6.pdf
7 Ara sınav 7.pdf
8 Uzaktan algılamada temel kavramlar ve tarihçesi, uzaktan algılamanın avantajları, uzaktan algılamanın gerçekleşme şekli, 8.pdf
9 uzaktan algılamada atmosferik etkiler, uzaktan algılamada çözünürlük özellikleri ve uzaktan algılama platformları, 9.pdf
10 başlıca uzaktan algılama uyduları ve özellikleri 10.pdf
11 uydu görüntülerin kullanım alanları, görüntü işleme (ön işlem, görüntü iyileştirme, görüntü dönüştürme), 11.pdf
12 bant aritmetik işlemler, 12.pdf
13 uydu görüntüleri çalışmalarında yardımcı veri olarak topografik haritaların ve hava fotoğraflarının kullanımı, görüntü sınıflama ve analizi (eğitimsiz sınıflandırma ve eğitimli sınıflandırma), 13.pdf
14 arazi ve toprak çalışmalarında uydu görüntülerinden yararlanma Corine ve USGS metodolojilerine göre arazi örtüsü ve arazi kullanım sınıflarının çıkartılması. 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1409437 Uzaktan algılama bilgi ve teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
2 1415405 Cografi Bilgi Sistemi bilgi ve teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
3 1417504 Toprak ve arazi çalışmalarında CBS ve UA konularında yararlanma hakkında bilgi sahibi olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek