Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076272000 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine uzaktan algılamanın ve cografi bilgi sistemlerine yönelik temel kavramlarını ve CBS ve UA programı kullanılarak tekniğin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Orhan DENGİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sesören, A.1999. Uzaktan algılamada temel kavramlar. NİK İnşaat, İstanbul. TNT.1999. TNT (The New Thing) MIPS (MicroImage Processing System), Getting Started Geospatial Analysis, MicroImages, USA. Yomralıoğlu, T.2002. Coğrafi Bilgi Sistemleri, temel kavramlar ve uygulamaları. Dengiz, O.2009. Uzaktan Algılama. Ders Notlar

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel harita bilgileri (harita nedir, ölçek, harita çeşitleri, harita projeksiyonları, koordinat sistemleri),
2 konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri, arazi bilgi sistemleri,
3 CBS nedir ve tarihsel gelişimi,
4 CBS bileşenleri ve CBS sistemlerinin temel fonksiyonları,
5 CBS uygulamaları, CBS de veri toplama yöntemleri, mekansal veri hazırlama (veri getirme ve gönderme, jeoreferansalama),
6 verileri düzenleme (vektör mekansal verisinin düzenlenmesi, sayısallaştırma, sitil düzenleme ve kullanma, raster mekansal verisinin düzenlenmesi), veritabanı yönetimi, bilgilerin sunulması ve harita tasarımı.
7 Ara sınav
8 Uzaktan algılamada temel kavramlar ve tarihçesi, uzaktan algılamanın avantajları, uzaktan algılamanın gerçekleşme şekli,
9 uzaktan algılamada atmosferik etkiler, uzaktan algılamada çözünürlük özellikleri ve uzaktan algılama platformları,
10 başlıca uzaktan algılama uyduları ve özellikleri
11 uydu görüntülerin kullanım alanları, görüntü işleme (ön işlem, görüntü iyileştirme, görüntü dönüştürme),
12 bant aritmetik işlemler,
13 uydu görüntüleri çalışmalarında yardımcı veri olarak topografik haritaların ve hava fotoğraflarının kullanımı, görüntü sınıflama ve analizi (eğitimsiz sınıflandırma ve eğitimli sınıflandırma),
14 arazi ve toprak çalışmalarında uydu görüntülerinden yararlanma Corine ve USGS metodolojilerine göre arazi örtüsü ve arazi kullanım sınıflarının çıkartılması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
73315 1181897 Uzaktan algılama bilgi ve teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
73316 1188236 Cografi Bilgi Sistemi bilgi ve teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
73317 1190471 Toprak ve arazi çalışmalarında CBS ve UA konularında yararlanma hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.