Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076282012 Jeoistatistik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Jeoistatistik kavramını ve analiz yöntemlerini öğrenme, veri sonuçları üzerinde analiz yapabilme, grafik ve diyagramlar üzerinde analiz sonuçalrı değerlendirme, semivariyogram tahmini, krigleme haritaları üretme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeoistatistiksel kavramlar: örnekelme, değişken, veri, verilerin toplanması
2 Verilerin analizi: tek değişkenli analiz
3 Verilerin analizi: iki değişkenli analiz
4 Veri gruplarının grafiksel analizi: normal dağılım, örnekleme dağılımı, frekans, kümülatif frekans
5 Uzaysal trend yüzey modelleri
6 Gelişigüzel değişkenlikler
7 Değişkenlik ölçüleri: değişim aralığı ve oranı, çarpıklık ve basıklık katsayıları
8 Korelasyon fonksiyonu, varyans analizi, kovaryans analizi
9 Semivariyogram
10 Uzaysal bağımlılığın modellenmesi
11 Lokal ve global tahmin
12 Doğrusal Krigleme
13 Çapraz Doğrulama
14 Faktör Analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76065 1193952 Öğrenciler tarafından alanda konumsal örnekleme yapılabilir
76066 1190783 Öğrenciler tarafından konumsal verilerin değerlendirilmesi yapılabilir.
76067 1184242 Öğrenciler tarafından konumsal dağılım haritaları üretilebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.