Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETOP625 Soil Survey and Mapping 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Toprak etüd ve haritalama çalışmalarına yönelik olarak yüksek lisans öğrencilerine detaylı bilgi ve becerilerin verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Orhan Dengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şenol, S., Dinç, U.2001. Toprak etüd ve haritalama. Çukurova Ünv. Zir. Fak. Geo: 161, Ders kitabı yayın no: A-50 Şenol, S., Dinç, U.1994. Katoğrafya. Çukurova Ünv. Zir. Fak. Geo: 89, Ders kitabı yayın no: 21 Yüksel, M. 1995. Toprak etüd ve Karitalama. Ank. Üniv. Zir FAk. Yayın No: 1404, Ders Kitabı: 405

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak etüd ve haritalama çalışmasının önemi ve tarihsel gelişimi, toprak etüd ve haritalama çalışmasının amaçları ve kullanım alanları, harita yapımının temel ilkeleri, bir toprak etüd projesi uygulamasında temel aşamalar ve çalışma süreci, taksonomik üniteler ve haritalama birimleri, toprak harita çeşitleri, toprakların arazide incelenmesi ve sınırların saptanmasında kullanılan metotlar, haritalama lejantı, toprak etüd ve haritalama çalışmasında kullanılan kartografik materyaller, toprak etüd ve haritalama raporunun hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak etüd ve haritalama çalışmasının önemi ve tarihsel gelişimi,
2 toprak etüd ve haritalama çalışmasının amaçları ve kullanım alanları,
3 harita yapımının temel ilkeleri, bir toprak etüd projesi uygulamasında temel aşamalar ve çalışma süreci,
4 taksonomik üniteler ve haritalama birimleri,
5 taksonomik üniteler ve haritalama birimleri,
6 toprak harita çeşitleri,
7 toprakların arazide incelenmesi ve sınırların saptanmasında kullanılan metotlar,
8 ara sınav
9 haritalama lejantı,
10 toprak etüd ve haritalama çalışmasında kullanılan kartografik materyaller,
11 , toprak etüd ve haritalama raporunun hazırlanması
12 toprak etüd ve haritalama çalışmalarının güncelleştirilmesi
13 Toprak ve arazi bilgi sistemi
14 Toprak ve arazi bilgi sistemi
15 Veri entegrasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538981 Toprak etüd ve haritalama çalışmasının önemi ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak
2 1538982 Toprak ve arazi bilgi sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
3 1538988 Veri entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek