Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076022000 Bitki Beslenmesi ve Metabolizması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bitkilerin mineral ve organik madde bileşimlerini, bitkilerde beslenme bozukluklarının nedenlerini ve teşhisini, bitkilere mutlak gerekli besin maddelerinin toprakta bulunuş formlarını ve alınabilirliklerini, optimum seviyelerini, nasıl alındıklarını, bu besin maddelerinin alımına etki eden ortam şartlarını fotosentez ve solunumu, bitkilerde enzimleri ve karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmasını ve aralarındaki ilişkileri, bitkide mutlak gerekli besin elementlerinin fizyolojik rollerini, noksanlık ve toksite simptomlarını öğretmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kacar, B. ve Katkat, V. 2010. Bitki Besleme. Nobel Yayın No:849, 4. Basım. ISBN 978-975-591-834-4 Ankara 2.Loué, A., 1986. Les oligo-éléments en agriculture. Agri-Nathan International. Paris 3.Aktaş, M. ve Ateş, M., 2005. Bitkilerde Beslenme bozuklukları (Nedenleri ve tanınmaları). Nurol Matbaacılık A.Ş., 4.Elinç, F., 2007. Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ziraat Fakültesi, Ders Kitap no: 57, Samsun 5.Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kitabı: 492.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerin mineral ve organik madde bileşimleri, bazı elementlerin asimilasyonları, genel metabolik olayları, bitkilerle kaldırılan besin maddesi miktarları, bitkilerde beslenme bozukluklarının nedenleri, bitkilere mutlak gerekli besin maddelerinin toprakta bulunuş formları ve alınabilirlikleri, toprakta ve bitkide besin maddesi kapsamı ile ürün arasındaki ilişkiler, besin maddelerinin kök yoluyla pasif ve aktif absorpsiyonu, yaprak yoluyla beslenme, bitkilerde azot, fosfor ve potasın fizyolojik önemi, NPK noksanlığı gösteren topraklar, bitkilerin NPK ihtiyaçlarının yüksek olduğu dönemler, bitkilerde NPK noksanlık simptomları, bitkide kalsiyum ve mağnezyumun fizyolojik önemi, kalsiyum ve mağenezyum noksanlığı gösteren topraklar, bitkide kalsiyum ve mağnezyum noksanlığı simptomları, bitkide kükürdün önemi, noksanlığı görülen topraklar, bitkilerde kükürt noksanlık simptomları, bitkilerde demir ve mangan alımı ve fizyolojik önemleri, demir ve mangan noksanlığı gösteren topraklar, demir ve mangan noksanlığının giderilmesi, Bitkilerde çinko ve bakır alımı ve fizyolojik önemleri, çinko ve bakır noksanlığı gösteren topraklar, çinko ve bakır noksanlığının giderilmesi, Bitkilerde bor, molibden ve silisyumun alımı ve fizyolojik önemleri, bor, molibden ve silisyumun noksanlığı gösteren topraklar, bor, molibden ve silisyumun noksanlığının giderilmesi, bitkiye zararlı elementler, topraksız yetiştiricilikte besin çözeltilerinin hazırlanması, torf ortam analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 8 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkilerin mineral ve organik madde bileşimleri, bazı elementlerin asimilasyonları, genel metabolik olaylar 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
2 Bitkilerle kaldırılan besin maddesi miktarları, bitkilerde beslenme bozukluklarının nedenleri, bitkide azot ve karbon tayini
3 Bitkilere mutlak gerekli besin maddelerinin toprakta bulunuş formları ve alınabilirlikleri, bitkilerin besin maddesi ve su alımını etkileyen etmenler, transpirasyon ve transpirasyonu etkileyen etmenler, bitki örneklerinin alınması, analize hazırlanması ve yaş-kuru yakılması
4 Toprakta ve bitkide besin maddesi kapsamı ile ürün arasındaki ilişkiler, bitkilerin mineral besin maddesi kapsamlarını etkileyen etmenler, bitkide besin maddesi yeterlilik değerlendirmesi, kritik konsantrasyon ve noksanlığın teşhisi, bitkide fosfor tayini
5 Besin maddelerinin kök yoluyla pasif ve aktif absorpsiyonu, yaprak yoluyla beslenme, bitkide potas tayini
6 Bitkilerde azot, fosfor ve potasın fizyolojik önemi, NPK noksanlığı gösteren topraklar, bitkilerin NPK ihtiyaçlarının yüksek olduğu dönemler, bitkilerde NPK noksanlık simptomları, bitkide kalsiyum ve mağnezyum tayini
7 Bitkide kalsiyum ve mağnezyumun fizyolojik önemi, kalsiyum ve mağenezyum noksanlığı gösteren topraklar, bitkide kalsiyum ve mağnezyum noksanlığı simptomları, bitkide kükürt tayini
8 Bitkide kükürdün önemi, noksanlığı görülen topraklar, bitkilerde kükürt noksanlık simptomları, bitkilerde makro element (N,P,K,S,Ca,Mg) noksanlık simptomlarının slaytlarla sunumu
9 ARA SINAV
10 Bitkilerde demir ve mangan alımı ve fizyolojik önemleri, demir ve mangan noksanlığı gösteren topraklar, demir ve mangan noksanlığının giderilmesi, bitkide total ve aktif Fe ve Mn tayini
11 Bitkilerde çinko ve bakır alımı ve fizyolojik önemleri, çinko ve bakır noksanlığı gösteren topraklar, çinko ve bakır noksanlığının giderilmesi, bitkide total çinko ve bakır tayinleri
12 Bitkilerde bor, molibden ve silisyumun alımı ve fizyolojik önemleri, bor, molibden ve silisyumun noksanlığı gösteren topraklar, bor, molibden ve silisyumun noksanlığının giderilmesi, bitkide bor tayini
13 Bitkiye zararlı elementler, bitkilerde Fe, Mn, Zn, Cu, B ve Mo noksanlıklarının slaytlarla sunumu
14 Topraksız yetiştiricilikte besin çözeltilerinin hazırlanması, torf ortam analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82358 1183607 Toprakların besin kapsamlarını ve bitkilerin besin kapsam ve ihtiyaçlarını bilir
82359 1191733 Bitki besin maddelerinin fizyolojik rollerini bilir
82360 1172318 . Toprak, su kültürü ve harç ortamlarında bitkinin beslenmesi için besinlerin alınış formlarını bilir.
82361 1177959 Toprakta ve topraksız yetiştiricilikte optimum besin konsantrasyonlarını bilir
82362 1191933 Bitkilerde noksanlık ve toksite simptomlarını bilir
82370 1175458 Besin maddelerinin bitkiye hangi dönemde nasıl verileceğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.