Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP603 Toprak Analiz Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste toprak analiz teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verirerek Yüksek Lisans öğrencilerinin toprak analiz sonuçlarını yorumlayarak gübreleme ve diğer çözüm önerileri becerilerinin kazandırılması sağlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ayhan HORUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kacar, B. ve A. İnal, 2008. Toprak Analizleri. Nobel Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı 467 s. Ankara.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Toprak analizlerinin amacı, toprak analizlerine başlarken bazı öneriler, toprak analiz sonuçlarının ifadesi ve toprak hacim ilişkisi kuramının önemi, toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması, toprakta toplam bitki besin maddesi miktarının tayini, toprakta alınabilir bitki besin maddesi miktarının tayininde kullanılan uygun kimyasal yöntemlerin seçimi ve toprakta bitki besin maddelerini alınabilir miktarlarının tayini, toprakta pH tayini, asit toprakların kireç gereksinimlerinin belirlenmesi, toprakta organik madde, kireç, toplam azot, KDK ve suda eriyebilir tuz miktarının belirlenmesi, bazı besin elementlerinin toprak tarafından adsorbe ve fikse edilen miktarlarının belirlenmesi, tuzlu ve sodik topraklarının belirlenmesi, tuzlu ve sodik toprakların teşhisinde yapılan analizler, toprak analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve toprak verimlilik durumlarının tespiti.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 3 36
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması Toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması 1. Hafta-Toprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanması, konsantrasyon ve birimleri.docx
2 Toprak analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, volumetrik analiz yöntemleri, fotometrik analiz yöntemleri (kolorimetrik, spektrofotometrik), 2. Hafta-Toprak analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, volumetrik analiz yöntemleri, fotometrik analiz yöntemleri (kolorimetrik, spektrofotometrik),.docx
3 Toprak analizlerinde fotometrik analiz yöntemlerinin esasları Lamber-1 yasası, fleymfotometrik analiz yöntemleri ve esasları, spektrometrik analiz yöntemleri (AAS ve ICP-OES) ve esasları 3. Hafta-Toprak analizlerinde fotometrik analiz yöntemlerinin esasları, spektrometrik analiz yöntem.docx
4 Toprak örneklerinde pH,tuz EC (Electrical Conductivity - Elektriksel İletletkenlik) ve tekstür (bünye) Toprak örneklerinde pH, EC (Electrical Conductivity - Elektriksel İletletkenlik) ve tekstür (bünye) tayini Toprak örneklerinde pH, EC (Electrical Conductivity - Elektriksel İletletkenlik) ve tekstür (bünye) tayini 4. Hafta-Toprak örneklerinde pH, EC (Electrical Conductivity - Elektriksel İletletkenlik) ve tekstür (bünye) tayini.docx
5 Toprakta toplam ve mineral azot Toplam ve mineral azot belirlenmesi, Toplam ve mineral azot belirlenmesi, 5. Hafta-Toplam ve mineral azot belirlenmesi.docx
6 Toprakta toplam ve yarayışlı fosfor belirlenmesi Topakta toplam ve yarayışlı fosfor belirlenmesi Toprakta toplam ve yarayışlı fosfor belirlenmesi 6. Hafta-Toplam ve yarayışlı fosfor belirlenmesi.docx
7 Toprakta toplam ve yarayışlı potasyum ve sodyum Toplam ve yarayışlı potasyum ve sodyum belirlenmesi Toplam ve yarayışlı potasyum ve sodyum belirlenmesi 7. Hafta-Toplam ve yarayışlı potasyum ve sodyum belirlenmesi.docx
8 Toplam ve yarayışlı kalsiyum, magnezyum ve kükürt Toplam ve yarayışlı kalsiyum, magnezyum ve kükürt belirlenmesi Toplam ve yarayışlı kalsiyum, magnezyum ve kükürt belirlenmesi 8. Hafta-Toplam ve yarayışlı kalsiyum, magnezyum ve kükürt belirlenmesi.docx
9 Ara sınav 9. Hafta-Ara sınav.docx
10 Topraklarda toplam ve yarayışlı demir, mangan, çinko ve bakır Topraklarda toplam ve yarayışlı demir, mangan, çinko ve bakır belirlenmesi Topraklarda toplam ve yarayışlı demir, mangan, çinko ve bakır belirlenmesi 10. Hafta-Topraklarda toplam ve yarayışlı demir (Fe), mangan (Mn), çinko (Zn) ve bakır (Cu) belirlenmesi.docx
11 Topraklarda toplam ve yarayışlı bor ve molibden Topraklarda toplam ve yarayışlı bor ve molibden belirlenmesi Topraklarda toplam ve yarayışlı bor ve molibden belirlenmesi 11. Hafta-Topraklarda toplam ve yarayışlı bor ve molibden belirlenmesi.docx
12 Topraklarda yarayışlı silisyum Topraklarda yarayışlı silisyum belirlenmesi Topraklarda yarayışlı silisyum belirlenmesi 12. Hafta-Topraklarda yarayışlı silisyum (Si) belirlenmesi.docx
13 Topraklarda besin element miktarlarını etkileyen etmenler 13. Hafta-Topraklarda besin element miktarlarını etkileyen etmenler.docx
14 Analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yeterlik sınıfları 14. Hafta-Toprak analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yeterlik sınıfları.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546304 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizlerini öğrenir
2 1546305 Toprak analiz sonuçlarını yorumlar
3 1546306 Toprak analiz sonuçlarına göre çözüm önerileri sunar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74628 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74629 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74630 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74631 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 74632 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74636 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74633 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 74634 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74635 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 3 4 4
2 5 4 4 5 3 5 4 4 3
3 5 5 5 5 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek