Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP604 Bitki Analiz Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bitki analizleri için yaprak örneklerinin alınmasını, hazırlanmasını, bitki materyallerinin yakma metotlarını öğretmek azot, fosfor, potas, kalsiyum, mağnezyum, sodyum, kükürt, demir, çinko, mangan, bakır, bor ve molibdenin belirlenmesi yöntemlerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan HORUz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kacar, B. Ve A. İnal, 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın No:1241. 892 s.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Bitki analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, volumetrik analiz yöntemleri, fotometrik analiz yöntemleri (kolorimetrik, spektrofotometrik), fotometrik analiz yöntemlerinin esasları Lamber-1 yasası, fleymfotometrik analiz yöntemleri ve esasları, spektrometrik analiz yöntemleri (AAS ve ICP-OES) ve esasları 2.Bitki analizleri için yaprak örneklerinin alınmasını ve analize hazırlanması 3.Bitki materyallerini yakma metotları (yaş ve kuru yakma) 4.Azot belirlenmesi, 5.Fosfor belirlenmesi 6.Potasyum ve sodyum belirlenmesi 7.Kalsiyum ve magnezyum belirlenmesi 8.Kükürt belirlenmesi 9.Demir, mangan, çinko ve bakır belirlenmesi 10.Bor ve molibden belirlenmesi 11.Silisyum belirlenmesi 12.Bitkilerde bulunan besin maddeleri miktarlarını etkileyen etmenler 13.Analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yeterlik sınıfları, kritik konsantrasyonun belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 60 60
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 10
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, volumetrik analiz yöntemleri, fotometrik analiz yöntemleri (kolorimetrik, spektrofotometrik), 1. Hafta-Bitki analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, volumetrik analiz yöntemleri, fotometrik analiz yöntemleri (kolorimetrik, spektrofotometrik),.docx
2 Bitki analizlerinde fotometrik analiz yöntemlerinin esasları Lamber-1 yasası, fleymfotometrik analiz yöntemleri ve esasları, spektrometrik analiz yöntemleri (AAS ve ICP-OES) ve esasları 2. Hafta-Bitki analizlerinde fotometrik analiz yöntemlerinin esasları Lamber-1 yasası, fleymfotometrik analiz yöntemleri ve esasları, spektrometrik analiz yöntemleri.docx
3 Bitki analizleri için yaprak örneklerinin alınmasını ve analize hazırlanması 3. Hafta-Bitki analizleri için yaprak örneklerinin alınmasını ve analize hazırlanması.docx
4 Bitki materyallerini yakma metotları (yaş ve kuru yakma) 4. Hafta-Bitki materyallerini yakma metotları (yaş ve kuru yakma).docx
5 Azot belirlenmesi, 5. Hafta-Bitki numunelerinde azot (N) belirlenmesi,.docx
6 Fosfor belirlenmesi 6. Hafta-Bitki numunelerinde fosfor (P) belirlenmesi.docx
7 Potasyum ve sodyum belirlenmesi 7. Hafta-Bitki numunelerinde potasyum (K) ve sodyum (Na)belirlenmesi.docx
8 Kalsiyum ve magnezyum belirlenmesi 8. Hafta-Bitki numunelerinde kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) belirlenmesi.docx
9 Ara sınav 9. Hafta-Ara Sınav.docx
10 Bitkide kükürt belirlenmesi, hesaplanması ve yeterlik değerleri 10. Hafta-Bitki numunelerinde kükürt (SO4) belirlenmesi.docx
11 Demir, mangan, çinko ve bakır belirlenmesi, hesaplanması ve yeterlik değerleri 11. Hafta-Bitki numunelerinde mikro element (Fe, Mn, zn ve Cu) belirlenmesi.docx
12 Bor, molibden ve silisyum belirlenmesi, hesaplanması ve yeterlik değerleri 12. Hafta-Bitki numunelerinde Bor (B), molibden ( Mo) ve silisyum (Si) belirlenmesi.docx
13 Bitkilerde bulunan besin maddeleri miktarlarını etkileyen etmenler 13. Hafta-Bitkilerde bulunan besin maddeleri miktarlarını etkileyen etmenler.docx
14 Analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yeterlik sınıfları, kritik konsantrasyonun belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar 14. Hafta-Analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yeterlik sınıfları, kritik konsantrasyonun belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar.docx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1388316 Yaprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanmasını bililir
2 1407984 Bitki örneklerinin yakılmasını bilir
3 1394780 Her türlü bitki materyalinde N, P, K, Ca, Mg, Na, Fei Mn, Zn, Cu, B, Mo ve Si analizlerinin nasıl yapılacağını bilir
4 1399599 Bitki analiz sonuçlarını değerlendirebilir
5 1406304 Bitkilerde besin elementi noksanlık teşhisi yaparak çözüm önerileri geliştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74628 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74629 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74630 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74631 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 74632 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74636 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74633 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 74634 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74635 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 4 3 4
2 5 4 5 5 4 5 3 4 3
3 4 5 4 5 4 5 4 4 4
4 4 4 5 5 4 4 3 4 5
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek