Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076042000 Bitki Analiz Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bitki analizleri için yaprak örneklerinin alınmasını, hazırlanmasını, bitki materyallerinin yakma metotlarını öğretmek azot, fosfor, potas, kalsiyum, mağnezyum, sodyum, kükürt, demir, çinko, mangan, bakır, bor ve molibdenin belirlenmesi yöntemlerini incelemektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kacar, B. Ve A. İnal, 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın No:1241. 892 s.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Bitki analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, volumetrik analiz yöntemleri, fotometrik analiz yöntemleri (kolorimetrik, spektrofotometrik), fotometrik analiz yöntemlerinin esasları Lamber-1 yasası, fleymfotometrik analiz yöntemleri ve esasları, spektrometrik analiz yöntemleri (AAS ve ICP-OES) ve esasları 2.Bitki analizleri için yaprak örneklerinin alınmasını ve analize hazırlanması 3.Bitki materyallerini yakma metotları (yaş ve kuru yakma) 4.Azot belirlenmesi, 5.Fosfor belirlenmesi 6.Potasyum ve sodyum belirlenmesi 7.Kalsiyum ve magnezyum belirlenmesi 8.Kükürt belirlenmesi 9.Demir, mangan, çinko ve bakır belirlenmesi 10.Bor ve molibden belirlenmesi 11.Silisyum belirlenmesi 12.Bitkilerde bulunan besin maddeleri miktarlarını etkileyen etmenler 13.Analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yeterlik sınıfları, kritik konsantrasyonun belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 40 1
2 Final Sınavı 1 80 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
51 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 60 60
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 10
51 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, volumetrik analiz yöntemleri, fotometrik analiz yöntemleri (kolorimetrik, spektrofotometrik),
2 Bitki analizlerinde fotometrik analiz yöntemlerinin esasları Lamber-1 yasası, fleymfotometrik analiz yöntemleri ve esasları, spektrometrik analiz yöntemleri (AAS ve ICP-OES) ve esasları
3 Bitki analizleri için yaprak örneklerinin alınmasını ve analize hazırlanması
4 Bitki materyallerini yakma metotları (yaş ve kuru yakma)
5 Azot belirlenmesi,
6 Fosfor belirlenmesi
7 Potasyum ve sodyum belirlenmesi
8 Kalsiyum ve magnezyum belirlenmesi
9 Kükürt belirlenmesi
10 Demir, mangan, çinko ve bakır belirlenmesi
11 Bor ve molibden belirlenmesi
12 Silisyum belirlenmesi
13 Bitkilerde bulunan besin maddeleri miktarlarını etkileyen etmenler
14 Analiz sonuçların değerlendirilmesi ve yeterlik sınıfları, kritik konsantrasyonun belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar
15 Sınav
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
71620 1159551 Yaprak örneklerinin alınması ve analize hazırlanmasını bililir
71621 1180354 Bitki örneklerinin yakılmasını bilir
71622 1166354 Her türlü bitki materyalinde N, P, K, Ca, Mg, Na, Fei Mn, Zn, Cu, B, Mo ve Si analizlerinin nasıl yapılacağını bilir
71623 1171456 Analiz sonuçlarını değerlendirebilir
71624 1178571 Noksanlık teşhisi yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.