Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076052000 Sera Denemesi Tekniği ve Metodları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Saksılarda toprak, kum, substrat ve su kültürü tekniklerini ve metotlarını uygulayarak toprakların verimlilik derecelerini ve gübre ihtiyaçlarını belirlemek, ayrıca topraksız kültürde (kum, substrat ve su kültürlerinde) bitkilerin beslenebilmeleri için gerekli ortam şartlarını belirlemektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Özbek, N., 1969. Deneme tekniği. I. Sera denemesi tekniği ve metotları. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları ders Kitabı No.138, 345 s.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1.Saksı denemelerinin kurulmasında dikkate alınması gereken teknik konular ve uygulama teknikleri. 2.Toprak verimliliğinin belirlenmesinde saksı denemesi yöntemleri (mikrobiyolojik yöntemler, biyolojik yöntemler, radyoizotop yöntemleri) 3.Sekara yöntemi, nicholas yöntemi, neaubeaur yöntemi, a-değeri yöntemi, mitscherlich yöntemi, jenny yöntemi, colwell yöntemi, 4.Topraksız ortamlarda saksı denemeleri, organik ve inorganik ortamlar, su kültürü ve besin çözeltisi formülleri ve element konsantrasyonları, substrat ortamının besin içerikleri, 5.Toprak bitki ilişkilerinde nükleer tekniklerin kullanılması 6.Saksı denemelerinin yorumlanmas, tesadüf parselleri, latin kare, faktöriyel, bölünmüş parseller deneme deseninin yorumlanması 7.Yarayışlı besin elementi tayininde kullanılan kimyasal yöntemlerin seçimi ve biyolojik yöntemlerle olan ilişkilerinin belirlenmesi 8.Saksılarda yetiştirilen bitkilerde besin noksanlığı simptomlarının teşhisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Saksı denemelerinin kurulmasında dikkate alınması gereken teknik konular ve uygulama teknikleri
2 Toprak verimliliğinin belirlenmesinde saksı denemesi yöntemleri,
3 Mikrobiyolojik yöntemler (sekara yöntemi, nicholas yöntemi)
4 Biyolojik yöntemler (neaubeaur yöntemi, a-değeri yöntemi, mitscherlich yöntemi, jenny yöntemi, colwell yöntemleri)
5 Radyoizotop yöntemleri (A-değeri, L değeri, E değeri)
6 Topraksız ortamlarda saksı denemeleri, organik ve inorganik ortamlar
7 Su kültürü ve besin çözeltisi formülleri element konsantrasyonları,
8 Substrat ortamının besin içerikleri,
9 Toprak bitki ilişkilerinde nükleer tekniklerin kullanılması
10 Saksı denemelerinde hasat ve ürün miktarlarının belirlenmesi (KM olarak)
11 Saksı denemelerinin yorumlanması, tesadüf parselleri, latin kare, faktöriyel, bölünmüş parseller deneme deseninin yorumlanması
12 Yarayışlı besin elementi tayininde kullanılan kimyasal yöntemlerin seçimi ve biyolojik yöntemlerle olan ilişkilerinin belirlenmesi
13 Saksılarda yetiştirilen bitkilerde besin noksanlığı simptomlarının teşhisi
14 Sınav
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
75515 1165706 Saksı denemelerinin kurulması ve yürütülmesinde dikkat edilecek hususları bilir
75517 1175283 Saksı denemelerinde kullanılacak gübre çeşitlerini ve dozlarını bilir
75518 1178035 Saksı denemeleri ile toprakların verimlilik derecelerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntemleri bilir ve uygular
75519 1163247 Saksı deneme sonuçlarını yorumlayarak toprakların verimlilik seviyelerini belirleyebilir
75520 1168810 Yarayışlı besin elementlerinin belirlenmesinde kullanılacak uygun kimyasal yöntemlerin seçimini bilir
75592 1160477 Bitki besin noksanlıklarını teşhis edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.