Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076062000 Gübre-Çevre İlişkileri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Gübrelerin toprak, su, hava bitki ilişkileri içerinde etkilerini inceleyerek çevresel etkilerini belirlemektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Sayılı, M., Akman, Z., 1994. Tarımsal uygulamalar ve Çevreye olan etkileri. Ekoloji. 2.Anonymous, 1980. Agrochemical residue-biota interaction in soil and aquatic ecosystems. International atomic energy agency, Vienna, p. 305. 3.Anonymous, 1983. Fertilizer and Agriculture. IFA Ltd (International Fertilizer industry association), p. 104 4.Anonymous, 1974. Effecets of agriculturel production on nitrates in food and water with particular referance to isotope studies. International atomic energy agency, Vienna, p. 158.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımda kullanılan gübrelerin toprak, su ve havada oluşturduğu etkileri ortaya koymak, bitki, toprak canlıları ve insanlar üzerine olan etkileri belirlemek, gübre-toprak, gübre-su, gübre-hava, gübre- ozan tabakası, gübre-bitki, gübre-insan, gübre- ağır metal ilişkilerini ve gübre hammaddelerinde ağır metal risklerini incelemektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımda kullanılan gübreler ve hammaddeleri
2 Tarımda kullanılan gübrelerin ekosistem üzerine olan etkileri
3 Gübrelerin çevre kirliliğine etkileri
4 Azotlu gübrelerin ozon tabakası ve azotprotoksit (N2O) etkileşim reaksiyonları
5 Azotlu ve organik gübrelerden sera etkisi oluşturan gazların çıkış şartları,
6 Gübrelerin toprak tuzluluğuna etkileri
7 Gübrelerin ötrofikasyon etkileri
8 Gübrelerin ağır metal etkileri
9 Gübrelerin sulama sularında ve içme sularında nitrat birikimine etkil
10 Azotlu gübrelerin bitkilerde nitrat akümülasyonu üzerine etkileri
11 Toprakta amonyak kayıpları ve denitrifikayon şartları
12 Sınav
13 Gübrelerin toprak kirliliği üzerine etkileri (fosforlu gübreler ve ağır metal kirliliği)
14 Aşırı gübre kullanımından kaynaklanan zararlı etkilerin bertaraf edilmesi için alınacak önlemler, bentonit, zeolit, humik asit gibi toprak düzenleyicilerin kullanımı ve etkileri
15 Ağır metal kirliliğinin temizlenmesinde alınacak tedbirler ve fitoremidasyon metodları
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82417 1156699 Tarımda kullanılan gübrelerin hammaddelerini ve insan sağlığı üzerinde risk oluşturan ağır metalleri bilir.
82418 1170038 Nitrat akümülasyonunun sebeplerini ve alınacak önlemleri bilir.
82419 1171149 Kimyasal veya organik gübrelerden havaya geçen azot gazı çeşitlerini, ozon tabakasına etkilerini ve koruyucu uygulamaları bilir
82420 1183181 Kimyasal gübrelerin toprak, su, hava kirliliği üzerine etkileri bilir.
82421 1191248 Gübrelerin tuz indekslerini ve bitkiler üzerine olan etkileri bilir.
82427 1167847 Gübreleri kullanırken çevre kirliliğine etkilerini azaltmak için alınacak önlemleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.