Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 35 35
7 Laboratuvar 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak enzimleri (enzimler ve etki mekanizmaları, enzim kinetikleri)
2 Toprak enzimleri (enzim aktivitelerini etkileyen faktörler)
3 Toprataki karbon döngüsü (organik maddenin parçalanması)
4 Toprataki karbon döngüsü (selüloz, hemiselüloz, lignin, kitin, inülin, nişasta, pektinin toprakta ayrışması)
5 Toprataki karbon döngüsü (humus ve humifikasyon)
6 Topraktaki Azot döngüsü (mineralizasyon, nitrifikasyon)
7 Topraktaki Azot döngüsü (denitrifikasyon, asimilasyon)
8 Ara sınav
9 Topraktaki Azot döngüsü (fiksasyon)
10 Toprakta Fosfor döngüsü (mineralizasyon, asimilasyon)
11 Toprakta Fosfor döngüsü (oksidasyon-redüksiyon tepkimeleri, inorganik P’nin çözünürlüğü)
12 Toprakta Kükürt döngüsü (organik S’nin mineralizasyonu, asimilasyon)
13 Toprakta Kükürt döngüsü (S oksidasyonu-redüksiyonu)
14 Toprakta Demir, Mangan, civa ve arsenik döngüsünün mikrobiyolojisi ve biyokimyası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442522 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğrencilerinin toprak mikroorganizmaları hakkında detaylı ve güncel bilgilere sahip olacaktır.
2 1421976 Öğrenciler toprak mikroorganizmalarını, çeşitli tanı ve teşhis yöntemleri kullanarak tanımlayabilecektir.
3 1422333 Toprak mikroorganizmaları ve bunların tarımsal katkıları ile ilgili öğrendikleri bilgilerini ilerideki mesleki derslerinde kullanabilecektir.
4 1423917 Öğrenciler toprak mikroorganizmalarının toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi, bitkisel üretim üzerine katkıları konularında temel bilgi ve birikime sahip olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74628 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74629 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74630 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74631 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 74632 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74636 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74633 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 74634 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74635 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 4 5 4 4
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek