Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP611 İleri Toprak Fiziği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders lisansüstü öğrencilere ileri toprak fiziğinin temel içeriği hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

toprak bilimi alanında bilgiye sahip olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Hillel, D. 2004. Introduction to Environmental Soil Physics. Elsevier, Academic Press Inc. New York. 2- Hanks, R.J. and Ashcroft, G.L. 1980. Applied Soil Physics. Springer, New York. 3- Miyazaki, T. 2006. Water Flow in Soil. Taylor & Francis. New York. 4- Hillel, D. 1982. Introduction to Soil Physics. Academic Press Inc.California.

Dersin İçeriği

Katı, sıvı ve gaz fazları arasındaki ilişkiler, toprak suyunun toplam potansiyeli, düzlemsel, radyal ve küresel simetrilerde suyun akışı, toprak sisteminde ısı taşınımı, doymuş ve doymamış akış, bazı akış problemlerine ait çözümler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
9 Problem Çözümü 14 1 14
10 Tartışma 8 1 8
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprakta katı, sıvı ve gaz fazlar, tekstür ve strüktür. 1. HAFTA.pdf
2 Toprakta kütle hacim ilişkileri 2. HAFTA.pdf
3 Toprakta suyun tutulması ve topraksuyunun toplam potansiyeli 3. HAFTA.pdf
4 Hacimsel su içeriği ve matrik potansiyel arasındaki ilişki 4. HAFTA.pdf
5 Histerisis ve etkileyen faktörler 5. HAFTA.pdf
6 Dsarcy yasası ve doygun toprakta suyun akışı 6. HAFTA.pdf
7 Toprak gözenekleri içerisinde suyun akış hızı 7. HAFTA.pdf
8 Ara sınav 9. HAFTA.pdf
9 Doygun olmayan toprakta suyun akışı, difüzivite 8. HAFTA.pdf
10 Düzlemsel simetride suyun horizontal ve düşey akışı 10. HAFTA.pdf
11 Radial ve küresel simetrilerde suyun akışı 11. HAFTA.pdf
12 Sıcaklık ve mikrobiyal faktörlerin toprakta suyun akışına etkileri 12. HAFTA.pdf
13 toprağın termal özellikleri 13. HAFTA.pdf
14 Toprakta ısı akışı 14. HAFTA.pdf
15 Toprakta ısı akışı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539435 Toprağın fiziksel süreçlerinin mühendislik ve tarımsal amaçlarla kullanımını bilir
2 1539436 Toprağın katı sıvı gaz fazları arasındaki ilişkilerin matematiksel değerlendirmesini bilir
3 1539437 Öğrenci, farklı geometrik sistemlerde doymuş ve doymamış koşullarda akışı bilir
4 1539438 Toprağın termal özellikleri ve toprakta ısı taşınımını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74628 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74629 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74630 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74631 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 74632 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74636 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74633 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 74634 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74635 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 4 3 3 3
2 5 4 5 4 4 4 3 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek