Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076122000 İşletme Gübresi ve Artıkların Değerlendirilmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bitkisel ve hayvansal artıkların olgunlaştırılarak organik gübreye dönüştürülmesi ve tekrardan bitki yetiştiriciliğinde bitki besin maddesi veya toprak düzenleyicisi olarak kullanılmak üzere toprakların fiziksel ve kimyasal ve biyolojik özelliklerini ortaya koymaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kacar, B. ve Katkat, V., 2010. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Nobel Yayın No:1119, ISBN 978-9944-77-159-7, Ankara. Kacar, B. ve Katkat, V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Vipaş Anonim Şti. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:144, Bursa Sağlam, T., 1997. Gübreler ve Gübreleme. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraaat Fakültesi, Yayın no:149, Tekirdağ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başlıca işletme gübreleri ve atıkları (ahır gübresi, yeşil gübre, kompost, kemik unu, kan tozu, tavuk gübresi, bıldırcın gübrsi, koyun gübresi, sığır gübresi, sap saman artıkları), işletme atıkları ve özellikleri, organik ve inorganik işletme atıkları, ahır gübrelerinin olgunlaştırılması, kullanım zamanı, miktarı ve şekli, kompoast yapımında kullanılan materyaller ve C/N oranları, kompost yapımı, kompostun besin element içeriği, olgunlaşmış kompostun özellikleri, kompostta aranan uluslar arası kriterler, işletme atıklarının toprağın fiziksek, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkileri, bitkisel ürün üzerine etkileri, organik gübrelerin mineralizasyon şartları, zirai atıklar ve topraksız yetiştiricilikte ortam materyali olarak kullanılabilirliği,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Başlıca işletme gübreleri ve atıkları (ahır gübresi, yeşil gübre, kompost, kemik unu, kan tozu, tavuk gübresi, bıldırcın gübrsi, koyun gübresi, sığır gübresi, sap saman artıkları),
2 İşletme atıkları ve özellikleri,
3 Organik ve inorganik işletme atıkları, ahır gübrelerinin olgunlaştırılması, kullanım zamanı, miktarı ve şekli
4 Kompoast yapımında kullanılan materyaller ve C/N oranları
5 Kompost yapımı, kompostun besin element içeriği,
6 Olgunlaşmış kompostun özellikleri, kompostta aranan uluslar arası kriterler,
7 İşletme atıklarının toprağın fiziksek, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkileri,
8 Bitkisel ürün üzerine etkileri, organik gübrelerin mineralizasyon şartları
9 Zirai atıklar ve topraksız yetiştiricilikte ortam materyali olarak kullanılabilirliği
10 İşletme atıklarının (hasat artıkları) değerlendirilmesi
11 Sınav
12 Çeltik kavuzunun, fındık curufu, çay, tütün, maya fabrikaları atıkları, şeker fabrikası atıkları vs.
13 Atıklarda hijyenite (bitki ve insan sağlığı açısından) ve ağır metal riski
14 Suni ahır gübresi yapımı ve belediye atıklarının değerlendirilmesinde çöp fabrikalarında işlemler ve önemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82442 1192011 Başlıca işletme gübresi atıklarını ve komposto aranan özellikleri bilir
82443 1183079 Organik ve inorganik işletme atıklarını, ahır gübrelerinin olgunlaştırılmasını, kullanım zamanını, miktar ve şeklini bilir
82445 1186250 Kompost yapımını, kompostun besin element içeriğini ve C/N oranını bilir
82448 1167298 İşletme atıklarının toprağın fiziksek, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkileri
82450 1177536 Zirai atıklar ve topraksız yetiştiricilikte ortam materyali olarak kullanılabilirliği
82455 1193401 İşletme atıklarının (hasat artıkları) değerlendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.