Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP612 İşletme Gübresi ve Artıkların Değerlendirilmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilere işletme gübresi ve artıklarının tarımsal alanlarda geri dönüşümü ve topraklardaki etkilerinin kavratılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

USDA 1992. Agricultural Waste Management Handbook. Washington DC. USA. Magdoff, F and R.R. Weil, 2005. Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture. CRC Press New York. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalara ait yerli ve yabancı kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal işletmelerden açığa çıkan gübreler, artıklar ve bunların tarım alanlarında yeniden kullanılmasındaki geri dönüşüm işlemleri hakkında bilgi verir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 3 7 21
29 Bireysel Çalışma 9 8 72
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak organik maddesi, topraktaki organik bileşikler,
2 Bitki besin kaynağı olarak organik madde,
3 Toprak verimliliğinde organik-inorganik bitki besin maddeleri dengesi ve önemi,
4 İşletme, gübreleri, ahır gübresi ve olgunlaştırılması
5 Kümes artıkları, kanatlı hayvan gübreleri endüstri artıkları ve değerlendirilmesi.
6 Endüstri artıkları, mezbaha artıkları
7 İşletme artıklarının değerlendirilmesi
8 İşletme artıklarının toprakların fiziksel özelliklerine etkisi
9 Ara Sınav
10 İşletme artıklarının toprakların kimyasal özelliklerine etkisi
11 İşletme artıklarının toprakların biyolojik özelliklerine etkisi
12 İşletme gübre ve atıklarının değerlendirilmesi ile ilgili yerli yabancı literatürlerin değerlendirilmesi
13 İşletme gübre ve atıklarının değerlendirilmesi ile ilgili yerli yabancı literatürlerin değerlendirilmesi
14 İşletme gübre ve atıklarının değerlendirilmesi ile ilgili yerli yabancı literatürlerin değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544107 Tarımsal işletmelere ait atıkları hakkında bilgi verir
2 1544108 Tarımsal işletme gübrelerinin ve artıklarının topraklar üzerine etkileri hakkında bilgi verir
3 1544109 İşletme gübresi ve artıklarının değişik amaçlı kullanımları ve geri kazanımları hakkında bilgi verir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74628 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74629 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74630 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74631 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 74632 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74636 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74633 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 74634 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74635 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 3 3 4
2 4 5 5 5 4 4 3 3 4
3 5 5 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek