Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP616 Toprak ve Su Koruma Tekniği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders Toprak Anabilimdalı Yüksek Lisans öğrencilerine toprak ve su koruma tekniği hakkında uygulamalı olarak bilgi verir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nutullah ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders materyalleri ilgili öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak ve su koruma ilkeleri, arazi kullanım planlaması, temel alınan prensipler, muhafazaya dayalı toprak işleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Niçin toprak koruma
3 Toprakta bozulma nedenleri
4 Toprak erozyonu
5 Su erozyonu
6 Rüzgar erozyonu
7 Toprak ve su koruma ilkeleri
8 Toprak ve su koruma ilkeleri
9 Toprak ve su koruma ilkeleri
10 Arazi kullanım planlaması
11 Sınav
12 Planlama ilkeleri
13 Korumaya dayalı toprak işleme
14 Korumaya dayalı toprak işleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504849 Toprak erozyonu, nedenleri ve katkıda bulunan faktörleri öğrenir
2 1504850 Doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını öğrenir
3 1504851 Arazi kullanım planlamasını öğrenir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek