Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP621 Toprağın Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Süreçlerinde Diferansiyel Denk. Kullanımı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerinde diferansiyel denklemlerin kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Imanverdi EKBERLİ

Ön Koşul Dersleri

Matematik-I; Matematik-II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Luikov, A. V., Mikhailkov, Y. A., 1965. Theory of energy and mass transfers. Pergamon Press, Oxford, UK. 2. Luikov, A. V., 1967. Theory of heat conductivity. Vısşaya shkola. Moscow, 599 p. 3. Güngör F.,2000. Diferansiyel Denklemler. Beta yayınları. İstanbul, 278 s. 4. P.W. Atkins, 2001. Fizikokimya. Bilim yayıncılık. Ankara. s. 761-792

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Diferansiyel denklemlerin bazı kullanım alanları. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler (Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, başlangıç değer problemleri ve çözümlerin varlık ve tekliği). Değişkenleri ayrılabilen diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden homojen diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler. İkinci mertebeden sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel denklemler. Bilim ve teknikte diferansiyel denklemlerin kullanımı (üstel artışı ve harmonik titreşimi ifade eden diferansiyel denklemler). Topraktaki bazı fiziksel süreçlerde diferansiyel denklemlerin kullanımı. Difüzyon denkleminin dahil edilmesi (Yoğunluk ve ortamın hızı, Süreklilik denklemi). Aralıksız ortam hareketinin genel denklemi, genel Nave-Stoks ve Türbülans hareket denklemleri. Toprakta ısı taşınımı denklemi. Başlangıç ve sınır koşulları. Bası ısısal parametrelerin belirlenmesi. Topraktaki bazı kimyasal süreçlerde diferansiyel denklemlerin kullanımı (kimyasal reaksiyonların hızı, adsorpsiyon izotermleri, radyoaktif maddelerin bozulması). Topraktaki bazı biyolojik süreçlerde diferansiyel denklemlerin kullanımı (bakterilerin populasyonu, enzim kinetiği)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
4 Quiz 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diferansiyel denklemlerin bazı kullanım alanları.
2 Birinci mertebeden diferansiyel denklemler (Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, başlangıç değer problemleri ve çözümlerin varlık ve tekliği).
3 Değişkenleri ayrılabilen diferansiyel denklemler.
4 Birinci mertebeden homojen diferansiyel denklemler.
5 Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler.
6 İkinci mertebeden diferansiyel denklemler.
7 İkinci mertebeden sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel denklemler.
8 Bilim ve teknikte diferansiyel denklemlerin kullanımı (üstel artışı ve harmonik titreşimi ifade eden diferansiyel denklemler).
9 Topraktaki bazı fiziksel süreçlerde diferansiyel denklemlerin kullanımı.
10 Ara Sınav.
11 Difüzyon denkleminin dahil edilmesi (Yoğunluk ve ortamın hızı, Süreklilik denklemi). Aralıksız ortam hareketinin genel denklemi, genel Nave-Stoks ve Türbülans hareket denklemleri.
12 Toprakta ısı taşınımı denklemi. Başlangıç ve sınır koşulları. Bası ısısal parametrelerin belirlenmesi.
13 Topraktaki bazı kimyasal süreçlerde diferansiyel denklemlerin kullanımı (kimyasal reaksiyonların hızı, adsorpsiyon izotermleri, radyoaktif maddelerin bozulması).
14 Topraktaki bazı biyolojik süreçlerde diferansiyel denklemlerin kullanımı (bakterilerin populasyonu, enzim kinetiği).
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1414775 Diferansiyel denklemlerin farklı bilim alanlarında uygulanmasına ait bilgi oluşturur.
2 1416867 Basit diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, genel çözümü, başlangıç koşula bağlı olan özel çözümü hakkında bilgilere sahip olur.
3 1420552 Basit diferansiyel denklemlerin genel ve özel çözümünün belirlenmesi için altyapı oluşturur.
4 1403887 Topraktaki bazı fiziksel süreçlere diferansiyel denklemlerin uygulanabilirliği bilgilerine sahip olur.
5 1404128 Topraktaki bazı taşınım süreçlerini matematiksel olarak ifade etmek için gerekli altyapı oluşturur.
6 1418713 Topraktaki bazı kimyasal ve biyolojik süreçlere diferansiyel denklemlerin uygulanabilirliği konusunda bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74628 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74629 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74630 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74631 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 74632 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74636 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74633 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 74634 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74635 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 4
5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek