Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102076222000 Toprakların Termal Özellikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencilerine toprakların termal özellikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgi ve deneyim kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İmanverdi EKBERLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hillel, D., 1982. Introduction to Soil Physics, Academic Pres, Inc. 2. Nerpin,S.V., Chudnovskii, 1984. Heat and Mass Transfer in the Plant-Soil-Air System, S.V. Nerpin, A.F. Chudnovskii, Oxonian Pres Pvt. Ltd. New Delhi, India. 3. Warrick, A.W., 2002. Soil Physics Companion. CRC PRESS (Boca Raton London New York Washington, D.C.), 389 p. (pp. 127-188). 4. Lal, R., Snukla M. K., 2004. Principles of Soil Physics. Marsel Dekker, INC. 682 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak ısısı ve sıcaklığı. Toprak ısısı ve sıcaklığının kaynakları. Toprak-Atmosfer sisteminde ısı iletimi. Toprak sıcaklığını etkiyen ve kontrol eden faktörler. Toprak sıcaklığındaki değişimler (günlük, aylık, yıllık). Toprak sıcaklığının denetimi. Toprak sıcaklık rejimleri. Toprağın radyasyon dengesi. Toprağın ısı dengesi. Toprakların ısı absorplama özelliği. Albedo katsayısı. Toprakların özgül ve hacimsel ısı kapasitesi. Toprağın ısı iletkenliği, ısısal yayınım katsayısı ve bu katsayılara etki eden faktörler. Toprakta ısı taşınımı ve ısı taşınımının difüzyon modelinin dahil edilmesi. Isı taşınımı difüzyon denkleminin bazı başlangıç ve sınır koşulları. Harmonik (sinusoidal ve cosinusoidal) başlangıç koşullarda ısı taşınımı difüzyon denkleminin çözümü. Toprak yüzeyi ve katmanlardaki anplitüt değişimleri. Isısal yayınım ve ısı iletkenliği katsayılarının teorik hesaplanması. Toprak sıcaklığının sönme derinliğinin ve gecikme zamanının belirlenmesi. Toprak oluşum enerjisinin teorik incelenmesi. Toprak sıcaklığı ile bazı iklimsel veriler arasındaki regresyon ilişkilerin yapılması. Toprak sıcaklığı ve toprağın termal parametreleri ile toprağın bazı fiziksel, kimyasal özellikleri arasındaki ilişkilerin irdelenmesi. Toprakların termal özelliklerinin deneysel olarak belirlenmesi yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak ısısı ve sıcaklığı. Toprak ısısı ve sıcaklığının kaynakları. Toprak-Atmosfer sisteminde ısı iletimi.
2 Toprak sıcaklığını etkiyen ve kontrol eden faktörler. Toprak sıcaklığındaki değişimler (günlük, aylık, yıllık). Toprak sıcaklığının denetimi. Toprak sıcaklık rejimleri.
3 Toprağın radyasyon dengesi. Toprağın ısı dengesi.
4 Toprakların ısı absorplama özelliği. Albedo katsayısı. Toprakların özgül ve hacimsel ısı kapasitesi.
5 Toprağın ısı iletkenliği, ısısal yayınım katsayısı ve bu katsayılara etki eden faktörler.
6 Toprakta ısı taşınımı ve ısı taşınımının difüzyon modelinin dahil edilmesi.
7 Isı taşınımı difüzyon denkleminin bazı başlangıç ve sınır koşulları. Harmonik (sinusoidal ve cosinusoidal) başlangıç koşullarda ısı taşınımı difüzyon denkleminin çözümü.
8 Toprak yüzeyi ve katmanlardaki anplitüt değişimleri. Isısal yayınım ve ısı iletkenliği katsayılarının teorik hesaplanması.
9 Toprak sıcaklığının sönme derinliğinin ve gecikme zamanının belirlenmesi.
10 Ara Sınav
11 Toprak oluşum enerjisinin teorik incelenmesi.
12 Toprak sıcaklığı ile bazı iklimsel veriler arasındaki regresyon ilişkilerin yapılması.
13 Toprak sıcaklığı ve toprağın termal parametreleri ile toprağın bazı fiziksel, kimyasal özellikleri arasındaki ilişkilerin irdelenmesi.
14 Toprakların termal özelliklerinin deneysel olarak belirlenmesi yöntemleri.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90265 1192602 Toprak sıcaklığı ve ısısı, toprak sıcaklığını etkiyen ve kontrol eden faktörler, toprak sıcaklığındaki değişimler, toprak sıcaklığının denetimi ve toprak sıcaklık rejimleri hakkında bilgilere sahip olur.
90266 1192859 Toprağın radyasyon ve ısı dengesinin oluşturulması için alt yapı oluşturur.
90267 1183245 Toprağın termal özellikleri ve belirlenmesi için bilgilere sahip olur.
90268 1184931 Isı taşınımı difüzyon denkleminin bazı başlangıç koşullarda çözümü için alt yapı oluşturur.
90269 1186227 Isı taşınımı denklemine dahil olan parametrelerin teorik ve deneysel belirlenmesi için bilgilere sahip olur.
90275 1199828 Toprak sıcaklığı ve toprağın termal parametreleri ile toprağın bazı fiziksel, kimyasal özellikleri arasındaki ilişkilerin irdelenmesi için alt yapı oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.