Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak kalitesi ve sağlığının tanımı, toprağın fonksiyonları
2 Toprak kalitesinin fiziksel parametreleri; hacim ağırlığı ve toprak sıkışmasının değerlendirilmesi.
3 Toprak kalitesinin fiziksel parametreleri; agregat stabilitesi ve su geçirgenliğinin değerlendirilmesi.
4 Toprak kalitesinin kimyasal parametreleri, organik karbon, elektriksel iletkenlik ve toprak reaksiyonunun değerlendirilmesi.
5 Toprak kalitesinin kimyasal parametreleri; nitrat azotu, değişebilir katyonlar ve katyon değişim kapasitesinin değerlendirlmesi.
6 Toprak kalitesinin kimyasal parametreleri, makro ve mikro besin elementlerinin değerlendirilmesi
7 Toprak kalitesinin biyolojik parametreleri; solunum oranı, solucan miktarı ve enzimlerinin değerlendirilmesi.
8 Ara sınav
9 Toprak kalitesinin değerlendirlmesinde minimum veri setinin hazırlanması
10 Toprak kalitesinin değerlendirilmesinde bitki türü ile toprak arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve kalite sınıflamasının yapılması.
11 Toprak kalitesi ile ilgili literatür taraması ve yorum yapmak.
12 Toprak kalitesi ile ilgili literatür taraması ve yorum yapmak.
13 Toprak kalitesi ile ilgili literatür taraması ve yorum yapmak.
14 Toprak kalitesi ile ilgili literatür taraması ve yorum yapmak.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546275 Öğrenciler toprak kalitesi ve sağlığı hakkında bilgi kazandırır
2 1546276 Öğrenciler toprak kalite parametrelerinin nasıl elde edileceğini ve değerlendirileceğini öğrenir.
3 1546277 Öğrenciler toprağın fonksiyonları ile bitki, çevre ve insan arasındaki ilişkileri açıklayabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek