Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP625 İleri Toprak Etüd ve Haritalama 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Toprak etüd ve haritalama çalışmalarına yönelik olarak yüksek lisans öğrencilerine detaylı bilgi ve becerilerin verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Orhan Dengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şenol, S., Dinç, U.2001. Toprak etüd ve haritalama. Çukurova Ünv. Zir. Fak. Geo: 161, Ders kitabı yayın no: A-50 Şenol, S., Dinç, U.1994. Katoğrafya. Çukurova Ünv. Zir. Fak. Geo: 89, Ders kitabı yayın no: 21 Yüksel, M. 1995. Toprak etüd ve Karitalama. Ank. Üniv. Zir FAk. Yayın No: 1404, Ders Kitabı: 405

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak etüd ve haritalama çalışmasının önemi ve tarihsel gelişimi, toprak etüd ve haritalama çalışmasının amaçları ve kullanım alanları, harita yapımının temel ilkeleri, bir toprak etüd projesi uygulamasında temel aşamalar ve çalışma süreci, taksonomik üniteler ve haritalama birimleri, toprak harita çeşitleri, toprakların arazide incelenmesi ve sınırların saptanmasında kullanılan metotlar, haritalama lejantı, toprak etüd ve haritalama çalışmasında kullanılan kartografik materyaller, toprak etüd ve haritalama raporunun hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak etüd ve haritalama çalışmasının önemi ve tarihsel gelişimi,
2 toprak etüd ve haritalama çalışmasının amaçları ve kullanım alanları,
3 harita yapımının temel ilkeleri, bir toprak etüd projesi uygulamasında temel aşamalar ve çalışma süreci,
4 taksonomik üniteler ve haritalama birimleri,
5 taksonomik üniteler ve haritalama birimleri,
6 toprak harita çeşitleri,
7 toprakların arazide incelenmesi ve sınırların saptanmasında kullanılan metotlar,
8 ara sınav
9 haritalama lejantı,
10 toprak etüd ve haritalama çalışmasında kullanılan kartografik materyaller,
11 toprak etüd ve haritalama raporunun hazırlanması
12 toprak etüd ve haritalama çalışmalarının güncelleştirilmesi
13 Toprak ve arazi bilgi sistemi
14 Toprak ve arazi bilgi sistemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1328834 Toprak etüd ve haritalama çalışmasının önemi ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak
2 1328835 Toprak ve arazi bilgi sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
3 1328837 Veri entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 3 5 5 4
2 3 5 4 3 5 4 4 3 5
3 5 5 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek