Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETOP624 Land Evaluation 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine arazi değerlendirme konusunda gerekli bilgilerin kazandırmak ve bu konudaki bilgisayar programlarının kullanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Orhan Dengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

FAO.1977. A Framework for Land Evaluation. International Institute for Land Reclamation and Improvement / ILRI. Publication no: 22, Wageningen, The Nederlands, pp. 87. Sys. C., Ranst. V, Debaveye J. and Beernaert. F. 1993. Land Evaluation Part II, crop requirements. Agr publication No. 7, ITC Ghent. Cinemre,H.A ve Dengiz, O. 2010. Arazi Kullanım Planlaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 64, SAMSUN

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arazi değerlendirmenin tanımı ve amaçları, arazilerin kalite ve karakteristik özellikleri, arazi uygunluk sınıfları, arazi değerlendirme işlemleri, arazilerin tarım dışı kullanımlarında (mühendislik, orman, mera vb.) dikkate alınan parametreler ve uygunluk dağılımları, arazi değerlendirme çalışmalarında farklı yaklaşımlar (parametrik yaklaşım, verimlilik indeksleri, arazi yetenek sınıflaması vb), arazi değerlendirme paket programlarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arazi değerlendirmenin tanımı ve amaçları
2 Temel kavramlars
3 Arazilerin kalite ve karakteristik özellikleri
4 Arazi uygunluk sınıfları
5 Arazi değerlendirme işlemleri
6 Arazilerin tarım dışı kullanımlarında (mühendislik, orman, mera vb.) dikkate alınan parametreler ve uygunluk dağılımları
7 Arazi değerlendirme çalışmalarında farklı yaklaşımlar, Arazi Yetenek Sınıflaması
8 Sulu tarıma uygunluk arazi sınıflaması
9 Ara sınav
10 Parametrik yaklaşımlar
11 Verimlilik indeksi, Arazi kalite indeksi, storie indeksi
12 Arazi değerlendirme çalışmalarında kullanılan bilgisayar programlarının incelenmesi (TADEM)
13 Arazi değerlendirme çalışmalarında kullanılan bilgisayar programlarının incelenmesi (İLSEN)
14 Rapor hazırlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539288 arazi değerlendirme tanım ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmak
2 1539289 Arazi değerlendirme yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak
3 1539290 Arazi değerlendirme çalışmalarında karşılaşılan sorunlara çözüm bulma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74628 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74629 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74630 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74631 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 74632 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74636 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74633 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 74634 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74635 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 3 5 4 5 4
2 3 5 4 3 5 5 4 5 4
3 3 3 5 4 5 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek