Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG604 Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Temel ve fonksiyonel yapı malzemeleri, yeni yapı malzemeleri, yapı sistemleri ve elemanları, taşıyıcı sistem tasarımı ve yapım ilkeleri, proje okuma ve uygulamaları, projeye uygunluğun incelenmesi, yapı maliyeti analizi, maliyete göre değerleme işlemleri, yaş, yıpranma ve amortisman oranlarının analizi, müstakil konutların ve kattaki bağımsız bölümlerin değerlemesi, Enkaz ve levazım değeri analizleri, yapı değerleme sorunlarının analizi konularında detaylı bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Varol KOÇ; Yrd. Doç. Dr. Fahri BİRİNCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Yapı Bilgisi I, II, Sabit Oymael, MEB yayınları, İstanbul, 2003 2)Yapı Bilgisi, I, II, III, Haydar Taymaz, MEB yayınları, Ankara, 1988. 3) SPK Konut değerleme uzmanlığı lisanslama sınavlarına hazırlık, İnş. Müh. Hakan Özel, İnş. Müh. S. Serhat Çınar, Detay yayıncılık, Ankara, 2007. 4) 101 Soru ve 101 Cevapta İmar İşlemleri, Arsa ve Arazi Düzenlemeleri, İtiraz ve Dava yolları, Yapı, Gayrimenkul ve değerleme işlemleri, Hidayet Mat, Yılmaz Yangın, Nurdoğan Ünal, Muasebat Kontolörleri Derneği yYayını, Ankara, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bina yapım işleri, proje okumaları, yükler altında eleman davranışları, bina maliyet hesaplamaları, metraj hesaplamaları, imar mevzuatları ve bina yapımında takip edilecek yasal süreçler hakkında bilgiler verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 1 5 5
10 Tartışma 1 5 5
11 Soru-Yanıt 1 5 5
19 Beyin Fırtınası 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapıların sınıflandırılması Binaların yapılış amaçlarına, Taşıyıcı sistemlerine ve malzemelerine göre sınıflandırılması Yığma, karkas, prefabrik yapılar Kagir, betonarme, ahşap, çelik yapılar
2 Temel yapı malzemeleri Beton, bileşenleri, üretim- yerleştirme ve bakımı Çelik donatı ve profiller Taşıyıcı tuğla ve taşlar Ahşap taşıyıcı elemanlar
3 Yapı sistemleri ve elemanları Taşıyıcı elemanlar Çubuk, kafes, çerçeve, levha, plak, kabuk eleman ve sistemleri Betonarme yapı elemanları Kolon, kiriş, perde, döşeme, temel elemanları
4 Betonarme elemanların davranışlarına bağlı olarak donatılandırılmalarının açıklanması Taşıyıcı sistemde plan ve cephede uyulması gereken kurallar
5 Donatı detaylandırma ve inşaat uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler Bazı deprem sonrası hasar görmüş yapıların analizleri
6 Mimari kat planı ve cephe görünüşleri Betoname kalıp planı Kiriş ve temel açılım detayları Kolon aplikasyon Temel planları Proje ile uygulamaların karşılaştırılması
7 Fonksiyonel yapı malzemeleri Tuğla ve taşlar Yalıtım ve kaplama malzemeleri Fonksiyonel ahşap elemanlar Sıva, boya malzemeleri Kapı, pencere, tesisat malzemeleri
8 Yeni yapı malzemeleri, yapı sistemleri ve elemanları Ekolojik yapılar, yeşil çatı Binalarda enerji tasarrufu ve alternatif enerji üretimi Akıllı binalar
9 Betonarme- mimari proje okuma ve uygulamaları Projeye uygunluğun incelenmesi Projenin maliyet ve değerlemeye etkisi
10 Yapı yaklaşık maliyet hesabı Malzeme ve işçilik poz noları ile yapı maliyetini hesaplama
11 Metraj hesapları Kalıp donatı ve beton metrajları İnce inşaat işleri metrajları
12 Yapı maliyeti analizleri Maliyete göre değerleme işlemleri Müstakil konutların ve kattaki bağımsız bölümlerin değerlemesi Arsa payı ve buna göre bağımsız bölüm değerlemesi
13 Yaş, yıpranma ve amortisman oranlarının analizi Enkaz ve levazım değeri analizleri Yapı değerleme sorunlarının analizi
14 İmar mevzuatı ve bina yapımında takip edilecek yasal süreçlerin irdelenmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66550 1165443 Bina değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda kullanılan temel yöntemler ve uygulamalar öğrenilir.
66551 1174799 Bina yapım malzemeleri ve yapım teknikleri hakkında bilgi sahibi olunur.
66552 1174835 Mimari ve Betonarme Projelerin okunması öğrenilir.
66553 1145457 Yapı elemanlarının davranışları kavranır.
66554 1145465 Bina değerlemesiyle ilgili gerekli bilgiler edinilir ve uygulamalar yapılır.
66583 1170633 Bina maliyetleri ve metraj hesapları öğrenilir.
66584 1171027 Bina yapım aşamaları için gerekli yasal prosedürler ve yönetmelikler öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68210 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 68211 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 68212 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 68219 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 68213 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 68215 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 68216 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 68218 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 68214 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 68217 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.