Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG606 Kamulaştırma ve Kentsel Alanların Düzenlenmesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

bu derste ; öğrenciye kamulaştırma ve kentsel alanların planlaması konusunda genel bir bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Sebahattin BEKTAŞ

Ön Koşul Dersleri

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

y

Dersin İçeriği

kamulaştırma ve kentsel alanların planlanması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1- Giriş, Temel tanımlar ve kavramlar 2- Sürdürülebilirlik kavramı 3- Arazi yönetimi 4-Türkiyede arazi ile ilgili kurumlar, 5-Gayrimenkul değerlemede maliyet unsurları, tarımsal maliyet 6-Arazi değerleme, net gelir, kapitalizasyon oranı 7- kamulaştırma kavramı,kamulaştırma yöntemleri 8-kamulaştırma planlarının yapılması 9- Yıliçi sınavı 10-kamulaştırma bedelinin tespiti,Kısmi kamulaştırma, örnek uygulamalar 11-bilirkişilik mevzuatı ve bilirkişilik müessesi,güncel çarpık bilirkişi uygulamaları 12-Kapitalizasyon faiz oranının hesaplanması 13-Kentsel dönüşüm 14-Örnek uygulamalar, genel tekrar 3 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512781 Değerleme alanları, değerleme yöntemleri, tarımsal değerleme, 3 Gayrimenkul değerlemede maliyet unsurları, tarımsal maliyet 4 Arazi değerleme, net gelir, kapitalizasyon oranı 5 Kapitalizasyon oranının hesaplanması 6 Emsal satışlar, paranın zaman değeri 7 Tek ve çok yıllık ürünlerde arazi değerinin hesaplanması 8 Arazi değerlemeyle ilgili örnek uygulamalar 9 Ağalarda değerleme, arazi ve ağaç değerlerinin hesaplanması, örnek uygulamalar 10 Gayrimenkul değerlemede arsa-arazi ayrımı 11 Arsa değerleme, örnek uygulamalar 12 Yapı değerleme, örnek uygulamalar 13 İrtifak hakkı, örnek uygulamalar 14 Kısmi kamulaştırma, örnek uygulamalar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75942 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 75943 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 75944 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 75951 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 75945 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 75947 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 75948 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 75950 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 75946 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 75949 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 4 3 1 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek