Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG608 Sayısal Kadastro ve İleri Ölçme Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere kadastronun önemi, 3402 sayılı kadastro kanunu, dünyadaki modern kadastro sistemleri, jeodezi ve temel ölçme prensipleri ile uydu bazlı ölçme sistemleri konularında bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Sebahatti Bektaş Assist.Prof. Aziz Şişman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüdeş, T., Bıyık, C., 1997. Kadastro Bilgisi, KTÜ Yayın No. 50, Trabzon, 518 s. Erkan, H., 1991. Kadastro Tekniği, TMMOB, HKMO, Ankara, 293 s. Dörtgöz, G.Ö., 1995. Gayrimenkul Mevzuatı. TAKAV Yayın No: 1, Ankara, 831 s. Özbenli, E., Tüdeş, T., Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi. KTÜ,1989. Bektaş, S., Pratik Jeodezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2009. Kahveci, M., Yıldız, F., GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri, Nobel Yayınları, 2009.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kadastronun tarihsel gelişimi, toprak mülkiyeti, mülkiyet kadastrosunun yapılış esasları, kadastro kanunu ve uygulanması, kadastroda teknik işlemler, ihale yoluyla kadastro, yenileme çalışmaları, kadastroda değişiklik ve yaşatma hizmetleri, çok amaçlı kadastro, jeodezi ve ölçme bilgisi kavramı, yeryüzünün biçimi ve büyüklüğü, jeoid, elipsoid, projeksiyon ve koordinat sistemi kavramları, yersel ölçme teknikleri, uydu bazlı ölçme teknikleri ve tarihçesi, GPS ile konum belirleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadastronun tarihsel gelişimi
2 Toprak mülkiyeti ve mülkiyet kadastrosunun yapılış esasları
3 Kadastro kanunu ve uygulanması
4 Kadastroda teknik işlemler
5 İhale yoluyla kadastro
6 Yenileme çalışmaları
7 Kadastroda değişiklik ve yaşatma hizmetleri
8 Çok amaçlı kadastro
9 Jeodezi ve ölçme bilgisi kavramı
10 Yeryüzünün biçimi ve büyüklüğü
11 Jeoid, elipsoid, projeksiyon ve koordinat sistemi kavramları
12 Yersel ölçme teknikleri
13 Uydu bazlı ölçme teknikleri ve tarihçesi
14 GPS ile konum belirleme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124904 1195359 Öğrenci kadastro mevzuatını bilir
124905 1197800 Öğrenci modern kadastro sistemlerini bilir ve uygulamalarını yapar.
124906 1198332 Öğrenci jeodezi ve temel ölçme prensipleri ve uydu bazlı ölçme sistemlerini kavrar ve uygular.
124907 1224817 Öğrenci GPS ile konum belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68210 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 68211 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 68212 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 68219 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 68213 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 68215 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 68216 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 68218 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 68214 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 68217 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.