Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG609 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lisans üstü öğrencilere CBS ve Uzaktan Algılamayla ilgili temel bilgilerin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Orhan DENGİZ, Yrd. Doç.Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel harita bilgileri (harita nedir, ölçek, harita çeşitleri), temel harita bilgileri (harita projeksiyonları, koordinat sistemleri), konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel Kavramlar ve tanımlar, CBS bileşenleri ve CBS sistemlerinin temel fonksiyonları, CBS veri tabanı ve CBS-CVT de bazı kavramlar ve tanımlar, konumsal veri yapıları Raster veri modelleri, Vektör veri modelleri, Topoloji Kavramı ve Topolojinin CBS Açısından Önemi, CBS’de veri toplama yöntemleri, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Sorgulama ve Analizler, Topolojik Bindirme Analizleri, Yakınlık Analizleri, Ağ (Network) Analizleri, Sayısal Yükseklik Analizleri, Bilgilerin sunulması ve harita tasarımı. Uzaktan algılamada temel kavramlar ve tarihçesi, uzaktan algılamanın avantajları, uzaktan algılamanın gerçekleşme şekli, uzaktan algılamada atmosferik etkiler, uzaktan algılamada çözünürlük özellikleri ve uzaktan algılama platformları, başlıca çözünürlük özelliklerine göre uzaktan algılama uyduları ve özellikleri, uydu görüntülerin kullanım alanları, görüntü işleme, bant aritmetik işlemler, görüntü sınıflama ve analizi,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 CBS de temel kavramlar • Bilgi ve Bilgi Sistemleri Nedir, • Konumsal ve Konumsal, olmayan Bilgi sistemleri, • CBS nedir, Bileşenleri nelerdir, ve CBS nin Tarihsel gelişimi, • CBS nin önemi,
2 CBS nin kullanım alanları ve CAD CBS farkı • CBS nin kullanım alanları • CAD-CBS farkı
3 Temel Harita Bilgileri • Harita Nedir • Temel projeksiyon sistemleri • Haritaların isimlendirilmesi
4 CBS de Veri Temini • Yersel Ölçme ve Uydu Bazlı Ölçme (GPS- GNSS) Yöntemleri • Fotogrametrik ve Uzaktan algılama Yöntemleri • Mevcut Harita ve Harita Bilgilerinin Sayısallaştırılması
5 CBS de veri Modelleri • Raster veri modeli • Vektör veri modeli
6 CBS de Sorgulama ve Analizler • CBS de sorgulama • CBS de Analizler • Tampon oluşturma • Bindirme analizleri • Yakınlık analizleri • Ag analizleri • Yüzey analizleri
7 CBS de GÖRSELLEŞTİRME
8 Ara sınav
9 Uzaktan Algılamaya Giriş Ve Temel Tanımlar • Uzaktan Algılamanın Tarihsel Gelişimi
10 ELEKTROMANYETİK RADYASYON (EMR) VE ÖZELLİKLERİ • Elektromanyetik Spektrum (EMS) • Elektromanyetik Enerji Kaynağı • Enerji Kaynağı Ve Hedefle Etkileşmesi
11 UZAKTAN ALGILAMADA ATMOSFERİK ETKENLER • Saçılma • Rayleigh Saçılması • Mie Saçılması • Soğurma-Emilme
12 Uzaktan Algılamada Dijital Görüntü Elde Edilmesi Uzaktan Algılamada Çözünürlük Özellikleri • Konumsal Çözünürlük • Spektarl Çözünürlük • Radyometrik Çözünürlük • Zamansal Çözünürlük
13 UZAKTAN ALGILAMA PLATFORMLARI VE VERİ ELDE ETME • Aktif ve Pasif Uzaktan Algılama • Algılayıcı Platformları • Uydu Yörüngeleri Ve Tarama Alanı
14 BAŞLICA UZAKTAN ALGILAMA UYDULAR VE ÖZELLİKLERİ • Düşük çözünürlüklü uydular • Orta çözünürlüklü uydular • Yüksek çözünürlüklü uydular
15 DİJİTAL GÖRÜNTÜLERDE DÜZELTMELER VE GÖRÜNTÜ İŞLEM • Radyometrik Düzeltme • Algılayıcı kaynaklı hatalar: • Topografik Hatalar: • Atmosferik şartlardan kaynaklanan hatalar: • Geometrik Düzeltme GÖRÜNTÜ İŞLEME • Görüntü Zenginleştirme • Görüntü Dönüşümleri • Bitki İndeksi (NDVI-Normalized Difference Vegetation Index) • Sınıflandırma • Kontrolsüz Sınıflandırma
16 Donem sonu sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
59087 1152407 Temel harita bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak
59088 1143918 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hakkında bilgi sahibi olmak
59089 1148331 Uzaktan Algılama (UA) hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68210 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 68211 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 68212 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 68219 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 68213 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 68215 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 68216 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 68218 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 68214 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 68217 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.