Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG614 Arazi Toplulaştırması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı program öğrencilerinin değerleme yapmaları esnasında Arazi toplulaştırması uygulaması yapılmış bir arazide daha doğru kararlar ve değerleme yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL Prof. Dr. Orhan DENGİZ Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Benzer derslerdeki ana başlıklara hazırlanılması uygun olur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders materyalleri sistem üzerinden sağlanabileceği gibi yazılmış bir çok Arazi Toplulaştırması kitaplarından da faydalanılabilir.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrenciler arazi toplulaştırması ile taşınmaza kazandırılan diğer özellikleri tek tanıyacak bir şekilde konulardan oluşturulmuştur. bu kapsamda öncelikle toprak, daha sonrasında ise şekilsel ve sayısal kazançların nasıl ortaya çıktığı ve ne şekilde avantaj sağladığından bahsedilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Giriş • Türkiye’de Tarımın Başlıca Sorunları • Arazi Toplulaştırmasının Tanımı • Arazi Toplulaştırmasının Önemi • Arazi Toplulaştırmasının Amacı TAG 614 AT 1. ünite.pdf
2 • Arazilerin Parçalanmasının Nedenleri • Arazi Parçalanmasının Etkileri • Arazi Toplulaştırmasının Yararları TAG 614 AT 2. ünite.pdf
3 • Arazi ve Toprak Çalışmalarının Arazi Toplulaştırma Çalışmalarındaki Yeri Ve Önemi • Toprak Hakkında Genel Bilgiler • Toprak Nedir? • Toprak Oluşturan Faktörler 1. İklim 2. Canlılar 3. Topografya 4. Ana Madde 5. Zaman
4 • Toprak Profili ve Horizonlar • Toprak Çeşitliliği ve Sınıflaması • 1.Entisoller • 2.Inceptisoller • 3.Aridisoller • 4.Alfisoller • 5. Ultisoller • 6.Mollisoller • 7.Vertisoller • 8.Gelisoller • 9.Histosoller • 10.Oksisoller • 11.Spodosoller • 12. Andisoller
5 • Toprak Etüt Ve Haritalama Çalışmalarının Önemi • Toprak Etüt Ve Haritalama Çalışmalarının Mevcut Durumu • Etüd ve Haritalama Çalışmalarının Gerekliliği • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Toprak Etüd ve Haritalama Çalışmalarının Yeri • Arazi Toplulaştırma Projelerinde Uygulanacak Toprak Etüt ve İndeks Tespitine Ait Standartları • Toprak Etütleri İçin Standart Sembollerin Sırası
6 • Kullanılan Toprak Karakterlerinin Kısa İzahı • Toprak Karakterlerine Ait Standart Ölçüler • Toprak İndeksinin Tespiti
7 • Toprak Profil Gruplarının İzahı • Üst Toprak Bünyesi • Arazi eğimi • Diğer Faktörler (Drenaj, Tuzluluk-Alkalilik, Kayalılık vb) • Toprak İndeksinin Örnek Uygulanması • Toprak Dereceleri
8 • Türkiye’de Arazi Toplulaştırma Uygulamaları ve Kanuni Mevzuat • Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri TAG 614 AT 8. ünite.pdf
9 • Arazi Toplulaştırması ile Tarla içi Geliştirme Hizmetleri • Yapılan Tarla içi Geliştirme Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Sağlanan Diğer Faydalar • İsteğe Bağlı Arazi Toplulaştırmasının Çiftçilere İzahı TAG 614 AT 9. ünite.pdf
10 • Arazi Toplulaştırması Etüd, Planlama, Projeleme ve Uygulama Esasları • Yeni Parselasyon Planlamasında Parsel boyutlarının hesaplanması • Arazi Toplulaştırma Projelerinde gerekli yol uzunluğunun hesaplanması TAG 614 AT 10. ünite.pdf
11 • Toplulaştırmada ölçme işlemleri Toplulaştırma imar ilişkileri, Uygulanmış AT projelerinin tanıtımı. Yapılacak AT projelerinin açıklanması
12 • Proje Öncesi İşlemlere ait "Mülkiyet Haritalarının" hazırlanması Kurumlarla ilgili yazışmaların yapılması ve kontrolü
13 • Toprak-Verim-Konum Endeks sınırlarının Tespiti "Endeks ve Derecelendirme Haritalarının" hazırlanması ve kontrolü
14 • Yeni İşletme Blok Alanlarının (Yol-Su ağı) oluşturulması Blok alanlarının hesabı ve kontrolü • Yeni parsellerin oluşturulması (parselasyon) ve Arazi Dağılımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287326 Arazi ile ilgili taşınmazı tanır değerlendirebilir.
2 1287327 Arazi toplulaştırması ile getirilen hizmetleri sıralayabilir
3 1287328 Arazi toplulaştırmasının faydasını bilir, buna göre değerleme yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68210 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 68211 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 68212 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 68219 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 68213 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 68215 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 68216 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 68218 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 68214 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 68217 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2
2 3 2 2 3 4 1 2 2 2 3
3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek