Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG621 Gayrimenkul Satış ve Pazarlama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere gayrimenkulün temel ekonomik özellikleri, gayrimenkul piyasasının işleyişi, hükümet, para ve kredi piyasalarının gayrimenkul piyasasına etkileri, konut ve kentsel mekân piyasaları, kısa ve uzun dönemde mekân piyasası ve varlık piyasası arasındaki ilişkiler ve konut politikaları konularında bilgi ve beceri kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mehmet BOZOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozoğlu, M., Taşınmaz Ekonomisi Ders Notu (Basılmamış) McKenzie, D.J., Betts, R.M., Jensen; C.A. 2011. Essentials of Real Estate Economics, 6th Edition, Cengage Learning, USA.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gayrimenkul analizleri için temel ekonomi bilgileri, kapitalist ekonominin prensipleri, hükümetin ekonomideki rolü, para, kredi ve gayrimenkul piyasaları, gayrimenkulün temel ekonomik özellikleri, bölge ve toplum analizi, konut piyasası, kentsel mekân piyasası, gayrimenkul sistemi ve Türkiye’nin konut politikaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gayrimenkul analizleri için temel ekonomi bilgileri
2 Kapitalist ekonominin prensipleri
3 Hükümetin ekonomideki rolü
4 Para, kredi ve gayrimenkul piyasaları
5 Gayrimenkulün temel ekonomik özellikleri
6 Bölge ve toplum analizi
7 Konut piyasası
8 Konut piyasası
9 Kentsel mekân piyasası
10 Kentsel mekân piyasası
11 Gayrimenkul sistemi
12 Gayrimenkul sistemi
13 Türkiye’de konut politikaları
14 Türkiye’de konut politikaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506675 Öğrenciler gayrimenkulün temel ekonomik özelliklerini sıralar.
2 1506676 Öğrenciler gayrimenkul piyasasının işleyişi kavrar ve izah eder.
3 1506677 Öğrenciler hükümetin, para ve kredi piyasalarının gayrimenkul piyasasına etkilerini analiz eder.
4 1506678 Öğrenciler konut ve kentsel mekân piyasalarının yapısı ve işleyişini analiz eder.
5 1506679 Öğrenciler kısa ve uzun dönemde mekân piyasası ve varlık piyasası arasındaki ilişkiler analiz eder.
6 1506680 Öğrenciler Türkiye’nin konut politikalarını izah eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75942 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 75943 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 75944 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 75951 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 75945 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 75947 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 75948 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 75950 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 75946 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 75949 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
6 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek