Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG601 Gayrimenkul Değerleme Esasları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gayrimenkul değerleme yöntemleri, ürün maliyeti ve net gelir kavramları, kapitalizasyon oranı, arazi değerinin hesaplanması, kamulaştırma kanunu ve bilirkişilik konularında bilgiler vermek, öğrencilere bilirkişi raporu yazma becerisi kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rehber, E., 2017. Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme ve Bilirkişilik. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. Karagöl, Ö, 2010. Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları. Seçkin Yayıncılık, Ankara. Kilic, O, 2018. Tarımsal Değer Biçme Yöntemleri ve Bilirkişilik. Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gayrimenkul değerleme yöntemleri ile gayrimenkul değerlerinin hesaplanması, bilirkişilik tanımının ve görevlerinin anlatılmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 13 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 20 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gayrimenkul değerlemenin tanımı, amacı ve kapsamı
2 Değerleme alanları, değerleme yöntemleri, tarımsal değerleme,
3 Gayrimenkul değerlemede maliyet unsurları, tarımsal maliyet
4 Arazi değerleme, net gelir, kapitalizasyon oranı
5 Kapitalizasyon oranının hesaplanması
6 Emsal satışlar, paranın zaman değeri
7 Tek ve çok yıllık ürünlerde arazi değerinin hesaplanması
8 Arazi değerlemeyle ilgili örnek uygulamalar
9 Ağalarda değerleme, arazi ve ağaç değerlerinin hesaplanması, örnek uygulamalar
10 Gayrimenkul değerlemede arsa-arazi ayrımı
11 Arsa değerleme, örnek uygulamalar
12 Yapı değerleme, örnek uygulamalar
13 İrtifak hakkı, örnek uygulamalar
14 Kısmi kamulaştırma, örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506521 Gayrimenkul değerlemenin tanımı, amacı, kapsamı, gayrimenkul değerleme alanları
2 1506522 Gayrimenkul değerlemede maliyet unsurları, arazide değerleme
3 1506523 Kapitalizasyon oranının hesaplanması
4 1506524 Arsa-arazi ayrımı, arsa, yapı değerleme
5 1506525 İrtifak hakkı, kısmi kamulaştırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75942 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 75943 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 75944 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 75951 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 75945 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 75947 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 75948 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 75950 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 75946 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 75949 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek