Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAG607 Arazi Kullanım Planlaması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İşletmelerinin optimum planlarının elde edilmesinde, İlsen arazi değerleme model programı, Tadem arazi değerleme programı, CBS ve uzaktan algılama sistemlerinin birlikte kullanımından yararlanılacaktır. Dersin ana amacı, belirtilen programlama tekniklerini kullanarak modelleme yapma becerisinin geliştirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof.Osman Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre H.A., Dengiz O., 2010. Arazi Kullanım Planlaması, Ders Kitabı No: 64, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletmelerinin optimum planlarının elde edilmesinde, İlsen arazi değerleme model programı, Tadem arazi değerleme programı, CBS ve uzaktan algılama sistemlerinin birlikte kullanımından yararlanılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye'nin tarım yapısı
2 Arazi kullanım planlaması ve kapsamı
3 Arazi kullanım planlaması ve kapsamı
4 Plana genel bakış
5 Arazi kullanım planının aşamaları: Problemlerin tespiti ve analizi
6 Arazi kullanım planının aşamaları: Problemlerin tespiti ve analizi
7 Arazi kullanım planının aşamaları: Alternatif planların yapılması
8 Arazi kullanım planının aşamaları: Alternatif planların yapılması
9 Arazi kullanım planının aşamaları: Alternatif planların yapılması
10 Ara Sınav
11 Arazi kullanım planının aşamaları: En iyi alternatifin seçimi
12 Arazi kullanım planının aşamaları: Planın hazırlanması
13 Arazi kullanım planının aşamaları: Planın uygulanması ve izlemesi
14 Arazi kullanım planlama çalışmalarında bilgisayar uygulamaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1408230 Çoktan seçmeli optimizasyon modellerini geliştirebilme becerisi kazanır.
2 1413676 İşletmeci amaçları planlama modellerine aktarabilme becerisi kazanır.
3 1417805 Doğrusal olmayan modellerin geliştirilmesi ve yorumlanması becerisi kazanır.
4 1431231 İşletmecilik kararlarının en etkin şekilde verilmesi becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75942 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere sahip olur.
2 75943 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili kurumsal ve teknik bilgileri uygulayabilir.
3 75944 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili karşılaşılan olayları ve sorunları tanımlar, olayların analizin ve sorunların çözümünde bireysel olarak sorumluluk alır, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4 75951 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
5 75945 Bir yabancı dili yeterli düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
6 75947 Taşınmaz değerleme ve geliştirme konularındaki toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylar ve gelişmelere duyarlı olup, bu konularda projeler üretir ve uygular, düşünceleri ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek sözlü veya yazılı olarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
7 75948 Sosyal adalet, kalite kültürü ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
8 75950 Taşınmaz değerleme ve geliştirme alanında edindiği bilgi ve becerilerle yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, araştırır, bilgiye ulaşır, sorgular, analitik düşünür ve tasarım yapar.
9 75946 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili mevzuat, bilimsel ve etik değerleri bilir ve bunlara uygun davranır.
10 75949 Taşınmaz değerleme ve geliştirme ile ilgili konularda bilgisayar paket programlarını ileri düzeyde kullanır.